Chinese student met hoofd in hand in schoolbank

Zorgen over de gevolgen van corona voor studenten

De coronacrisis leidt tot steeds meer onrust en zorgen over de gevolgen ervan voor studenten. Veel van hen hebben het mentaal moeilijk. Uit recent onderzoek van Caring Universities – een initiatief van vier Nederlandse universiteiten – onder 8300 studenten komt duidelijk naar voren dat meer dan de helft last heeft van concentratieproblemen en eenzaamheid. En ze maken zich zorgen over de gevolgen van corona voor hun studie. Het virus kan leiden tot studievertraging, vooral het vinden van een goede stage is op dit moment lastig.

Zo signaleert de Vereniging Hogescholen een tekort aan stageplekken bij de dit jaar extra grote lichting verpleegkunde-studenten. Stages in ziekenhuizen en verpleeghuizen vallen weg omdat deze instellingen nu te weinig capaciteit hebben om studenten goed te begeleiden. En dat in een sector die grote behoefte heeft aan nieuw personeel.

Studievertraging geeft natuurlijk ook financiële zorgen. Het ISO pleit daarom o.m. voor verlenging van de ‘zachte knip’, de regeling die studenten de mogelijkheid geeft te starten met een master terwijl ze hun bachelor nog niet helemaal hebben afgerond.

Veel studenten geven aan dat ze zich door de coronamaatregelen ook eenzamer voelen: ze zien elkaar en docenten fysiek natuurlijk veel minder dan normaal. Meer interactie tijdens online lessen kan de sociale drempel verlagen. Net als fysieke colleges in grote theaterzalen zoals bijvoorbeeld Radboud Universiteit die organiseert. Ook dan moet er bij voorkeur worden gekozen voor interactieve studievormen zodat er ruimte is voor een echt gesprek tussen student en docent.

Wil je meer weten over studiestress en hoe je je studenten daarbij kunt ondersteunen in deze lastige tijd? Kom dan naar het symposium Veerkracht en weerbaarheid bij studenten: effectief omgaan met prestatiedruk en studiestress op  23 maart a.s.!

Bronnen:
de Volkskrant 6 nov 2020
NOS Nieuws 24 nov 2020