Zijn we het contact maken verleerd?

Het lijkt alsof we het contact maken de afgelopen twee jaar een beetje zijn verleerd. En dat is jammer,  want onderzoek toont aan dat zelfs minimale sociale interacties tussen mensen een groot effect hebben. Gillian Sandstrom (University of Sussex)  deed hier onderzoek naar, samen met geluksonderzoeker Elizabeth Dunn (University of British Columbia).

Mensen blijken gelukkiger te zijn op dagen dat ze meer sociale contacten hebben, ook als dit zgn. weak ties zijn: vage kennissen of mensen die je van gezicht kent. De interacties met weak ties voegen vooral veel toe op dagen waarop iemand weinig andere interacties heeft.

Vreemd dat we in de trein of bus op weg naar huis dan toch zelden een praatje maken met mede-reizigers. We denken vaak dat een ander minder in zo’n gesprek geïnteresseerd is dan wij. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn! Onze perceptie komt niet overeen met de realiteit. Of we voeren als excuus aan dat we het zelf niet leuk te vinden, of niet weten hoe we zo’n gesprek moeten afronden. Of het lijkt niet gepast om met een wildvreemde een gesprek aan te knopen.

Sandstrom onderzocht ook het effect van korte interacties tussen student en docent. Hoewel contact maken met studenten lastig kan zijn bij volle collegezalen, blijkt dat het groeten van je studenten aan het begin van een college al een positief effect heeft op het plezier en het gevoel van studenten erbij te horen. En het kennen van hun naam uiteraard ook. Zo simpel kan het opbouwen van een goede relatie dus zijn, mits dit natuurlijk wel oprecht en met overtuiging gebeurt.

Bij het Summa College in Eindhoven doet een practoraat onderzoek naar relationeel werken in het onderwijs. Volgens hen is relationeel werken de kern van de presentiebenadering. Professionals die present werken,  betrekken zich op het leven van de ander. Ze verdiepen zich in hun leefwereld en sluiten daarbij aan. Soms gaat dat binnen het onderwijs over ‘die ene student’ of over hoe je  goed kunt  aansluiten bij studenten en hun leefwereld. Wat staat er voor studenten op het spel? Hoe kijken we naar hen als ze bijvoorbeeld ingewikkeld gedrag laten zien? Maar ook: waar zijn we uiteindelijk op uit in het werken met onze studenten? Het halen van een diploma of het vinden van een goede plek in de samenleving na de studie?

Meer weten?
Het Summa College licht hun onderzoek toe op de studiemiddag Lege Collegezalen, 11 oktober 2022 in Utrecht.

Bronnen:
Psychologie Magazine – 2 juni 2022
Science Guide – 24 aug. 2022
In Verbinding – Summa College