Wat kunnen instellingen doen aan (studie)stress?

Uit recent onderzoek van Hogeschool Inholland komt naar voren dat 40% van hun studenten last heeft van stress, depressieve klachten en angsten. Dit ondanks het feit dat ze zichzelf gezond vinden en er naar hun mening een gezonde levensstijl op nahouden.

Studenten geven aan dat ze hoge eisen aan zichzelf stellen, last hebben van prestatiedruk en het moeilijk vinden om werk, studie en een sociaal leven te combineren. Bij de studie zelf ligt de druk hoog en zorgen tentamens en onduidelijkheid over regels, procedures en verwachtingen voor stress. In cijfers: de meeste voorkomende oorzaken van stress zijn deadlines (59%), onduidelijkheid (53%), hoge eisen aan jezelf stellen (50%) en studiedruk (48%).

Wat te doen?
Volgens de studenten moeten ze zelf beter leren plannen en op tijd hulp in roepen als het allemaal niet lukt. Docenten zouden duidelijker moeten zijn in hun communicatie. Verder zorgt vooral een betere verspreiding van de studielast – verslagen, tentamens, deadlines – voor minder stress.
Tenslotte geven studenten aan dat ze behoefte hebben aan meer persoonlijke aandacht van docenten. De onderzoekers pleiten dan ook voor meer persoonlijke feedback.
Medio 2018 verscheen het essay Over Bezorgd van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Volgens de raad zijn niet zozeer de studenten veranderd, maar de maatschappij.
RVS-lid Liesbeth Noordegraaf-Eelens, econoom en filosoof en universitair hoofddocent aan het Erasmus University College is dan ook van mening dat we niet naar het individu moeten kijken maar breder want er is sprake van een maatschappelijk probleem.

Jongeren worden geconfronteerd met maatschappelijke verwachtingen van hoe hun leven eruit zou moeten zien. De raad adviseert de harde maatstaven voor succes minder strikt toe te passen. Minder nadruk op cijferlijsten en volle cv’s. En meer kijken naar wat iemand in de toekomst kan en minder naar wat iemand al heeft gepresteerd.

Op 8 oktober 2019 vindt in Utrecht een studiedag plaats waar dit thema ook aan de orde komt:
Studiedag Studenten en Prestatiedruk

Bronnen
Science Guide 5 juni 2019
Nieuwsuur 10 juni 2019