Rotterdam brug

Wat kan een gemeente doen aan de psychische gezondheid van haar studenten?

De psychische gezondheid van studenten lijkt vooral een zaak van hogeschool en universiteit zelf. In Rotterdam denken ze daar anders over.

Uit een onderzoek van Hogeschool Rotterdam vorig jaar onder 6000 studenten kwam naar voren dat meer dan 7% van de respondenten last had van depressies. De lokale Groen Links fractie was van mening dat de gemeente hierover in gesprek moest gaan met de HBO instellingen in de stad.

Naar aanleiding daarvan zijn de gemeente, Hogeschool Rotterdam en Inholland het programma Koplopers gestart. Binnen dit programma worden o.a. de knelpunten en succesfactoren die jongeren tijdens hun studie tegenkomen, in kaart gebracht.

En de gemeente werkt aan het project Alles Goed in Rotterdam, waarin het draait om het herkennen en bespreekbaar maken van depressieve klachten onder jongeren.

Volgens de gemeente is de herkenbaarheid en toegankelijkheid van een eerste aanspreekpunt binnen de instelling belangrijk, evenals het correct kunnen doorverwijzen naar externe hulp als dat nodig is. De interne zorgstructuur van de instelling moet goed aansluiten op die van de gemeente.

Gemeente en onderwijs hebben allebei belang bij lage studie-uitval van studenten en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een laagdrempelige zorgstructuur met aandacht voor psychische hulp. Het is zonde als studenten wegens onbehandelde psychische klachten voortijdig stoppen met hun studie. Dat is niet goed voor hun opleidings-en arbeidskansen in Rotterdam.

Science Guide 19/7/2018