3 studenten op trap buiten met laptop en mobiel

Wat is studiesucces?

Volgens de minister van onderwijs is studeren meer dan het halen van je studiepunten. Er moet ook ruimte en tijd zijn voor de ontwikkeling van je persoonlijke en sociale kwaliteiten. De arbeidsmarkt vraagt daar immers ook om. Je moet niet alleen voldoende kennis in huis hebben maar ook goed kunnen samenwerken met anderen.

Volgens de minister is prestatiedruk onder studenten één van de gevolgen van rendementsdenken. Het doel om iedereen in zo kort mogelijke tijd te laten afstuderen, zorgt voor veel druk.

Mooie woorden vinden de studentenverenigingen, maar hoe zit het met de daden? Hogescholen en universiteiten krijgen geld voor elke student die een diploma haalt. De kosten van studenten die langer over hun studie doen, moet een instelling uit eigen zak betalen. Het rendementsdenken heeft  alles te maken met de wijze van financiering door Den Haag.

Toch is persoonlijke ontwikkeling of Bildung bezig aan een opmars in het Hoger Onderwijs. Denk hierbij aan het succes van de Bildung Academie en het door studenten zelf ontwikkelde Ucademy-initiatief. Studenten die stevig in hun schoenen staan, kunnen het leven en hun studie beter aan.

Dat is ook de stelling van Kees Boele, voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, tijdens de studiemiddag Prestatiedruk bij studenten, 29 januari as. In Utrecht. Volgens hem zijn hogeschool en universiteit van oudsher een plaats van debat en vorming. Wijsheid is meer dan veel weten!

 Bron: Trouw 26 oktober 2018