Student met rugzak en telefoon

Waarom zoveel focus op toetsen en examineren?

De meeste coronamaatregelen zijn inmiddels opgeheven maar op veel middelbare scholen zijn de zorgen groot. Want ondanks de miljarden aan NPO-gelden die het onderwijs heeft ontvangen om corona-achterstanden weg te werken, lukt het veel leerlingen en studenten niet om mee te komen in de lessen. Ze missen structuur en zijn soms nauwelijks nog te motiveren voor school of studie.

Mede door versoepelde overgangsnormen zitten veel jongeren op een onderwijsniveau dat ze niet of nauwelijks kunnen bijbenen.

Volgens de VO-raad zit de oplossing in flexibilisering en een soepeler overgang van middelbare school naar vervolgonderwijs. Alles om te voorkomen dat leerlingen blijven zitten en een heel jaar moeten overdoen. Het Hoger Onderwijs reageert vooralsnog niet erg enthousiast op dit voorstel.

Maar niet alleen de kennis van jongeren is achtergebleven, ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling. En onderwijs is niet alleen bedoeld om kennis te vergaren. Als het goed is ontdek je er ook wie je bent, wat je kunt en wat bij je past. Ontwikkel je er levensvaardigheden om te kunnen omgaan met de dagelijkse uitdagingen en problemen van het leven.

Zelfs in deze tijd is het onderwijs erop gericht om jongeren zo snel mogelijk door het onderwijssysteem heen te duwen. Ligt de focus vooral op toetsen, tentamens en examens. Maar juist nu moeten docenten meer tijd en ruimte krijgen voor pedagogische aandacht, niet alleen in het middelbaar maar ook in het Hoger Onderwijs. Zodat jongeren niet alleen kennis krijgen aangereikt, maar ze ook veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen om te kunnen omgaan met tegenslagen in het leven.

Daarom organiseren wij twee studiemiddagen waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren centraal staat:

5 april 2022      Persoonlijk leiderschap bij studenten | Amersfoort | met livestream

17 mei 2022    Veerkracht & weerbaarheid bij studenten | Amersfoort

Bron: AD 23 maart 2022