studerend lerend meisje met schrift en laptop en mobiel

Vroeger was je een nerd als je mooie cijfers haalde…

Nu is het normaal om het beste uit jezelf te halen en hebben veel leerlingen last van prestatiedruk.

Dit voorjaar verscheen het boek ‘de Bijlesgeneratie’ van Louise Elffers, lector beroepsonderwijs aan de HvA. De opkomst van de onderwijscompetitie staat daarin centraal.

Wat is er in de afgelopen jaren gebeurd?

Wereldwijd studeren steeds meer mensen en een universitair diploma wordt eigenlijk steeds gewoner. Er is dus sprake van diploma-inflatie, een diploma alleen is tegenwoordig onvoldoende om je te onderscheiden van anderen.

En meer specifiek over het Nederlandse onderwijssysteem: in ons land moet een leerling al op heel jonge leeftijd keuzes maken die bepalend zijn voor de rest van zijn of haar leven en carrière. Ouders en leerlingen halen alles uit de kast om een schoolniveau te halen dat later toegang biedt tot het hoger onderwijs. Het maakt nogal wat uit voor je toekomst of je na de basisschool naar het VMBO of het VWO gaat. Bovendien is opstromen de afgelopen jaren steeds lastiger geworden. Scholen hanteren allerlei selecties om er zeker van te zijn dat opstromen het gewenste resultaat heeft. Het is vandaag de dag veel moeilijker om van het VMBO door te stromen naar de HAVO dan vroeger van MAVO naar HAVO.

Wat kunnen we doen om de druk te verminderen?

Volgens Elffers moet er allereerst eens kritisch worden gekeken naar het basisschooladvies dat nu vooral bepaald wordt door het advies van je leraar, de school of het opleidingsniveau van je ouders. Dit advies mag de schoolcarrière van een kind niet langer op slot zetten.

En leerlingen moeten weer eenvoudiger kunnen stapelen. Dat vraagt om meer brede scholengemeenschappen zodat ze eenvoudiger kunnen doorstromen. En maatwerk: als je ergens goed in bent, moet je dat vak op een hoger niveau kunnen volgen.

Het allerbelangrijkste is volgens Elffers dat het onderwijs bij de leerling moet passen. Niet het relatieve prestatieniveau maar individuele capaciteiten en interesses moeten leidend zijn bij de keuzes in de onderwijsroute.

Geïnteresseerd in het boek van Louise Elffers?
Klik hier voor meer informatie

Bron: Hogeschool van Amsterdam, afdeling communicatie 3 april 2018