Veel jongeren zijn niet meer te motiveren voor school…

De meeste coronamaatregelen zijn inmiddels opgeheven maar op veel scholen zijn de zorgen groot. Want ondanks de miljarden aan NPO-gelden die het onderwijs heeft ontvangen om corona-achterstanden weg te werken, lukt het veel leerlingen niet om mee te komen in de les. Ze missen structuur, hebben moeite zich te gedragen in groepen en zijn niet meer te motiveren voor school.

Mede door versoepelde overgangsnormen zitten veel jongeren op een onderwijsniveau dat ze niet of nauwelijks kunnen bijbenen. Er is een groot tekort aan docenten dus bijspijkeren gebeurt veel via het inhuren van externe partijen. En dan ligt de focus vaak vooral op het halen van toetsen en examens.

Volgens de VO-raad zit de oplossing in flexibilisering en een soepeler overgang van middelbare school naar vervolgonderwijs. Alles om te voorkomen dat leerlingen blijven zitten en een heel jaar moeten overdoen.

Maar niet alleen de kennis van jongeren is achtergebleven, ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijna drie jaar online-onderwijs doet wat met je als je 14 of 15 bent. En scholen zijn niet alleen bedoeld om kennis te vergaren. Als het goed is ontdek je er ook wie je bent, wat je kunt en wat bij je past. Ontwikkel je er levensvaardigheden om te kunnen omgaan met de dagelijkse uitdagingen en problemen van het leven.

Zelfs nu nog is het onderwijs erop gericht om leerlingen zo snel mogelijk door het onderwijssysteem heen te duwen. Ligt de focus vooral op toetsen. Maar juist nu moeten  docenten meer tijd en ruimte krijgen voor pedagogische aandacht. Zodat leerlingen niet alleen kennis krijgen aangereikt maar ze ook veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen om te kunnen omgaan met tegenslagen in het leven.

Kom ook op 14 april 2022 naar de studiedag Veerkracht en weerbaarheid bij leerlingen & studenten in Amersfoort, met livestream!

Bron: AD 23 maart 2022