Oxford University van bovenaf

Studiestress in de tentamenperiode

Wat is de beste manier van toetsen? De Nederlandse doorlopende tentamenstroom of alle tentamens concentreren in een beperkte, korte periode? Dat laatste gebeurt op de bekende Universiteit van Oxford.

Enrike van Wingerden behaalde een onderzoeksmaster aan deze universiteit en spreekt dus uit eigen ervaring: volgens haar is het Oxfordsysteem een permanente uitputtingsslag voor de student.

In Nederland maken wij ons momenteel grote zorgen over de toenemende prestatiedruk bij studenten. In Engeland kwamen al in 2013 verontrustende cijfers over prestatiedruk naar buiten: 80% van de studenten gaf toen al aan last te hebben van studiestress, o.a. door het tentamensysteem en de bijbehorende prestatiecultuur op universiteiten als Oxford en Cambridge. Omdat daar het eindcijfer in zijn geheel door één periode aan het eind van het studiejaar of van de opleiding wordt bepaald, is de druk enorm en wordt die uiteraard steeds hoger naarmate de betreffende tentamens dichterbij komen. Veel universiteitspsychologen zijn al weken van tevoren volgeboekt.

Studenten klagen hierover maar prestatiedruk wordt inmiddels als een normaal verschijnsel beschouwd door eerdergenoemde universiteit. Volgens de website van Oxford University is angst en slapeloosheid in de tentamenperiode een normaal verschijnsel. Hoe wenselijk is dit?

Bron: column Enrike van Wingerden, Volkskrant 3 oktober 2018