Studenten hebben een degelijk fundament nodig: een belangrijke taak voor het onderwijs!

In juli jl. publiceerde Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur van Fontys Hogescholen,  een essay onder de naam Gezocht: mensen met nieuwe oplossingen M/V.

Volgens Nienke heeft de huidige generatie studenten veel meer dan die van vroeger last van enorme druk met alle negatieve gevolgen van dien zoals psychische klachten en burn-outs. Met het oog op razendsnelle technologische, sociaaleconomische, politiek-geografische en niet te vergeten klimatologische ontwikkelingen vraagt de wereld juist om een nieuwe generatie professionals: studenten die niet alleen nadenken over de functie die ze straks willen bekleden en wat ze daarvoor moeten kunnen. Maar studenten die zich afvragen wat ze voor de wereld kunnen betekenen. Die nadenken over wat hun passie is en welke verantwoordelijkheid ze willen dragen. Want maatschappelijke systemen lopen vast en in de samenleving ontbreekt het aan verbinding en sociale cohesie.

Van polderen naar prototyping
Volgens Meijer spelen bedrijven en ondernemers een sleutelrol, want het bedrijfsleven is de sterkste motor achter veranderingen in de samenleving. Vooral kleine bedrijven en start-ups hebben een aanjaagfunctie op het gebied van innovatie. Dit soort bedrijven werkt vaak bedrijfsbelangoverstijgend, zoekt voortdurend naar samenwerking en verbinding en neemt daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid, op het hoogste niveau van de organisatie.

Wat is de rol van het onderwijs hierin?
Het onderwijs moet deze bedrijven ondersteunen met TEC-onderwijs – onderwijs waar Technology, Entrepreneurship en Creativity centraal staan. Deze vorm van onderwijs leidt mensen op die creatief, moedig en flexibel genoeg zijn om nieuwe wegen in te slaan en bestaande systemen te veranderen.

Verder moet het onderwijs nog intensiever en beter samenwerken met bedrijven. De grens tussen onderwijs en onderzoek vervaagt, het gaat om kenniscreatie en -circulatie met en voor het werkveld.

Bovendien moet de kennis in het onderwijs toegankelijk worden voor iedereen, ook buiten het onderwijs, zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen profiteren.

En tenslotte moet het onderwijs studenten stimuleren om altijd en overal zelf na te denken en pro- actief aansluiten bij uiteenlopende maatschappelijke initiatieven, zoals de sustainable development goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Op 8 oktober 2019 vindt in Utrecht een studiedag plaats waar dit thema ook aan de orde komt:
Studiedag Studenten en Prestatiedruk

Bron
Essay Gezocht: mensen met nieuwe oplossingen M/V , Nienke Meijer, juli 2019