Studenten begeleiden en motiveren in coronatijd?

Meer aandacht voor levensvaardigheden en hun identiteitsontwikkeling helpt daarbij!

Meer dan 50% van de studenten heeft last van psychische klachten. Dat blijkt uit recent onderzoek tijdens de derde coronagolf (maart-mei 2021) onder 28.000 studenten van 15 Nederlandse hogescholen en universiteiten. Ze ervaren eenzaamheid, stress, prestatiedruk en slaapproblemen en het middelengebruik is hoog.
Sinds corona moeten studenten zich thuis op hun studentenkamer met een laptop redden met minder fysieke begeleiding vanuit de opleiding. Ze moeten nog steeds hun vakken halen, begrijpen, plannen en zichzelf motiveren. Met online onderwijs is dat allemaal veel ingewikkelder en moet je mentaal behoorlijk stevig in je schoenen staan om gemotiveerd te blijven.

Wat kan het onderwijs extra doen?
Al vanaf de conceptie is het brein in ontwikkeling. Het gaat van het achterhoofd naar de voorkant steeds meer aan. De prefrontale cortex – waar de zaken worden geregeld die je nodig hebt om als mens te kunnen functioneren – komt als laatste aan de beurt. Daar ontwikkelen zich de sociaal emotionele vaardigheden of levensvaardigheden als sociaal gedrag, planning, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en motivatie. Meer aandacht voor de ontwikkeling van levensvaardigheden – ook in het Hoger Onderwijs – helpt en motiveert studenten. Want hun brein is nog niet af als ze 18 worden.
Een opleiding kan ook meer inzetten op een ontwikkeling van studenten die verdergaat dan het vak waarvoor ze studeren. Aandacht besteden aan persoonsvorming, zingeving en identiteit.

Zodat studenten leren wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze kunnen bijdragen aan de samenleving. Fontys ontwikkelt in dit kader bv. een bildungnetwerk in het verlengde van hun strategie Fontys voor Society. Hiermee kunnen ze studenten beter begeleiden op hun pad naar volwassenheid.

TIPS voor wie meer wil weten over levensvaardigheden en persoonsvorming:

Bronnen:
NOS.nl 11/11/2021
HP De Tijd 17/5/ 2021
Fontys.nl 30/11/ 2021