Stress en prestatiedruk: voorkom fysieke klachten!

Wico Mulder is werkzaam voor het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en heeft jarenlange ervaring als jeugdarts. Hij merkt dat de groei van het aantal jongeren met hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheid gelijke tred houdt met de toename van stress en burn-outs bij deze leeftijdsgroep. Op zijn spreekuur komen veel leerlingen met fysieke klachten die vaak worden veroorzaakt door iets wat in hun leven speelt en stress geeft. Dat kan prestatiedruk zijn of faalangst. Maar het kan ook gaan over een vervelende thuissituatie, schulden, pesten of andere schoolstress.

Deze klachten leiden geregeld tot frequent schoolverzuim met een toenemende kans op zittenblijven, voortijdig schoolverlaten en/of afstromen naar een lager schoolniveau.

Jongeren staan tegenwoordig ver af van hun emoties en gevoel. Hard werken, hoge eisen aan jezelf stellen of afleiding zoeken in allerlei gewoontes als gamen en social media zijn bekende afweermechanismen om emoties niet toe te laten. Wat dus weer kan leiden tot allerlei fysieke klachten. Kortom er moet balans zijn tussen lichaam en hoofd. Een gezonde levensstijl speelt daarbij een sleutelrol.

Mulder heeft de piramide van welbevinden ontwikkeld. Deze piramide geeft jongeren inzicht in hoe je je energie effectief kunt verdelen over 24 uur. De onderste laag van de piramide is fysiek: beweging, slaap en voeding (11 uur). Dan volgt emotioneel: hoe gaat het met je? Hoeveel positieve en negatieve stress ervaar je? (7 uur). Daarboven zit de laag mentaal (cognitief functioneren, 4 uur). En bovenin de piramide zit de ‘ik-tijd’ spiritueel, nietsdoen, ontspanning, ademhaling (2 uur).

Volgens Wico Mulder is het belangrijk dat jongeren levensvaardigheden en copings-strategieën aanleren om fysiek en mentaal weerbaar te zijn en te kunnen functioneren in onze complexe samenleving. Daar ligt een taak voor ouders en de zorg maar ook voor het onderwijs!

Kom daarom ook naar de studiedag Prestatiedruk bij leerlingen in VO & MBO op 31 maart 2020 in Utrecht

Bronnen:
Koosje 2019/2020
www.proscoop.nl juni 2019