Bezorgde vrouw

Psychische klachten bij studenten die ook mantelzorgers zijn: wat kan de onderwijsinstelling doen?

Zo’n 6 tot 7% van de studenten in het Hoger Onderwijs is mantelzorger. Twee enquêtes onder studenten van de HvA, UvA en Windesheim tonen aan dat deze studenten een minder hoog studietempo hebben, lagere cijfers halen, vaker dan andere studenten overwegen te stoppen met hun studie en meer dan gemiddeld last hebben van langdurige psychische klachten.

Het combineren van een studie met zorgtaken is pittig. Begin dit jaar adviseerde het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn instellingen voor Hoger Onderwijs om studenten met zorgtaken beter te ondersteunen.

Wat moet beter aan de ondersteuning?
Zo schort er nogal wat aan de communicatie met studenten over het combineren van studie en zorg. Vraagverlegenheid van de student speel hier ook mee: niet iedereen laat medestudenten en docenten weten wat er thuis allemaal speelt.  Vaak vinden ze het lastig om hun eigen hulpvraag te formuleren omdat ze de zorg voor degene de ze helpen belangrijker vinden.

Er hangt nogal wat af van de kwaliteit van en de relatie met de studiebegeleider. Soms is niet duidelijk wat er qua extra ondersteuning allemaal mogelijk is en waar ze daarvoor terecht kunnen. Een speciaal adviespunt kan daarvoor een oplossing zijn. En de bewustwording onder zowel studenten als docenten cq. begeleiders kan beter.

Het blijven monitoren van studenten – ook na hun eerste studiejaar – helpt ook om de student in beeld te houden zodat er tijdig kan worden ingegrepen als het de mantelzorger niet meer lukt om zorg en studie goed te combineren en studie-uitval dreigt.

Tenslotte kan veel winst worden behaald met een flexibeler onderwijssysteem: als je je eigen studietempo kunt bepalen, wordt het gemakkelijker om deadlines te halen en kun je als student je tijd veel beter indelen.

Studenten met zorgtaken hebben vaak veel doorzettingsvermogen, veerkracht en uithoudingsvermogen. Ze zijn vaak volwassener en hebben al competenties ontwikkeld die een reguliere student niet heeft. Des te belangrijker dat ze worden ondersteund bij het stellen van grenzen en het organiseren van hulp zodat ze in hun studie succesvol kunnen zijn en blijven!

Op 8 oktober 2019 vindt in Utrecht een studiedag plaats waar dit thema ook aan de orde komt:
Studiedag Studenten en Prestatiedruk

Bronnen
Science Guide , 28 mei 2019