Proost met 2 glazen bier

Prestatiedruk en alcohol

In Delft hebben 5 studentenverenigingen, de gemeente, het Rode Kruis, de TU Delft en de stichting Jeugd en Alcohol een intentieovereenkomst getekend om te komen tot een meer verantwoord alcoholgebruik onder studenten in de stad.

Zorgprofessionals maken zich grote zorgen. Alcohol leidt tot  schade aan de hersenen, lever en nieren maar ook meer indirect tot ongelukken in bv. het verkeer. Tot het 19e levensjaar bouw je hersencellen op en tot je 23ste ontstaan verbindingen in de hersenen. Alcohol komt dit groeiproces niet ten goede.

Het overmatig alcoholgebruik onder studenten kent eigenlijk twee pijlers. Ten eerste is er sprake van functioneel gebruik: veel studenten hebben last van prestatiedruk vanwege een studieschuld, de BSA-norm moet gehaald, bijbaantjes, hoge huur, social media, etc.. Dat leidt tot stress, en alcohol fungeert dan als een soort uitlaatklep.

En dan is er het sociale gebruik: de groep is een beschermende factor in een nieuwe omgeving maar tegelijkertijd een risicofactor als er veel wordt gedronken. En dat is bij de meeste studentenverenigingen wel de norm. Want vaak zijn de inkomsten uit drankverkoop de financiële basis van een vereniging.

Nico van der Lely, kinderarts en oprichter van de alcoholpoli van het Reinier de Graafziekenhuis in Delft, pleit voor meer voorlichting onder studenten en wil het liefst dat elke studentenvereniging een bestuurslid aanstelt voor verantwoord alcoholgebruik.

Bron: Elsevier weekblad 30 augustus 2018