Symposium
Veerkracht & weerbaarheid bij studenten

Effectief omgaan met prestatiedruk en studiestress door persoonlijk leiderschap

23 maart 2021 | Utrecht |  Online symposium

Op korte termijn hopen wij duidelijk te hebben op welke exacte locatie in de regio Utrecht – die uiteraard
voldoet aan de RIVM richtlijnen – het symposium plaats zal vinden. Durf of kun je het symposium niet live bijwonen? Dan kun je wel deelnemen via de online livestream. Je kunt ook nu al kiezen om online deel te nemen en krijgt dan een flinke korting op de inschrijfkosten! 

 

De student van vandaag wordt met andere uitdagingen geconfronteerd dan die van bv. twintig jaar geleden. Welvaart is normaal en het leven lijkt maakbaar. Alles lijkt mogelijk: studeren, bijbaantjes, buitenlandervaring, sociale media, een studentenvereniging. Opgegroeid in het internettijdperk staan ze altijd aan en is er weinig balans tussen studie en privé.

Maar als je niet goed weet wie je bent en waar je naartoe wilt, is het moeilijk om de juiste keuzes te maken. Dit gebrek aan persoonlijk leiderschap leidt bij veel studenten tot prestatiedruk en studiestress, burn-outs en eenzaamheid. Het ontbreekt veel van hen aan veerkracht: het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. Met negatieve gevolgen voor hun studieprestaties. Wat is hierbij de rol en taak van het onderwijs?

Sprekers

09.30  Ontvangst

10.00  Opening

10.05  Wijsheid is zo veel meer dan veel weten!

Het hoger onderwijs heeft een belangrijke rol als het gaat over persoonsvorming. Want hogeschool en universiteit zijn van oudsher een plaats van debat, van vorming. Een plek waar je als student jezelf en het leven leert ontdekken, veerkracht en weerbaarheid ontwikkelt. Geen student kan zonder persoonlijk leiderschap in dit tijdperk waarin alles mogelijk lijkt. Hoe krijgen we dit onderwerp weer hoger op de onderwijsagenda? En veroorzaken hogescholen en universiteiten deels zelf ook niet stress onder studenten?
Kees Boele, voorzitter CvB van de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam-Groningen

10.45  Waarom persoonlijk leiderschap nu belangrijker is dan ooit!

Jongeren groeien op in een maatschappij vol ongekende uitdagingen, grenzeloze mogelijkheden en met een almaar toenemende complexiteit. Aandacht voor persoonlijk leiderschap – als onderdeel van hedendaagse Bildung – in het onderwijs is daarom belangrijker dan ooit. Wat betekent persoonlijk leiderschap voor deze generatie studenten eigenlijk en hoe verhoudt het zich tot hun interesses en behoeftes? Welke rol kan eigenaarschap van studenten over hun eigen onderwijs hierbij spelen? En hoe maak je dat concreet in de les van alledag?
Dylan Vianen, filosoof en initiatiefnemer van De Bildung Academie

 

11.15  Ochtendpauze

11.45  Omgaan met keuzestress

De student van nu is gewend aan een overvloed aan keuzes, maar vindt kiezen vaak erg lastig. Want je moet wel altijd meteen de juiste keuze maken! Hoe werkt zo’n keuzeproces en wat zijn de verschillende motivaties achter deze keuzes? Hoe ontwikkel je een intern kompas om kiezen gemakkelijker te maken? En hoe kun je studenten hierin begeleiden?
Evelyne Meens, senior onderzoeker en beleidsadviseur Fontys Hogescholen

12.25  Doelen stellen werkt!

Izaak Dekker onderzocht aan de Hogeschool Rotterdam het effect van een interventie van hoogleraar Michaéla Schippers van de EUR. Aan het begin van de propedeuse vroegen ze studenten naar hun ideale toekomst en welk gedrag hen in de weg stond of juist zou kunnen helpen. Vervolgens beschreven de studenten welke concrete doelen ze hieruit afleidden en wat ze moesten veranderen in hun prioriteiten en dagelijks leven om de gewenste toekomst te bereiken. Veel studenten gaan er vaak onbewust van uit dat hun toekomst later pas begint. Maar die toekomst is al begonnen, alle kleine dingen die je nu doet, bepalen mede je toekomst. Dekker presenteert wat er gedurende het jaar met deze studenten gebeurde.
Izaak Dekker, docent en onderzoeker Hogeschool Rotterdam 

13.00 – 13.45  Lunchpauze

13.45  INTERACTIEVE SESSIE: de student heeft zelf de regie!

Als een student bij je aanklopt met een probleem kun je geneigd zijn onmiddellijk aan de slag te gaan om hem of haar te helpen. Dat is toch je taak als SLB’er of studiecoach? Voor je het weet, maak je van het probleem van een ander jouw probleem. Hoe zorg je ervoor dat een student zelf de regie neemt? In deze bijdrage ervaar je hoe je vanuit een breed gezondheidsperspectief een student kunt helpen focussen op zijn of haar veerkracht. De student kiest zelf een oplossing en jouw ideeën over een mogelijke aanpak spelen daarbij geen rol.
Leontien Hommels, adviseur Hommels en Brink

14.45  Empower je studenten om zelf keuzes te maken: hoe dan?

Sinds 2017 biedt Fontys de Embrace TEC minor aan. Een minor met een internationale en brede instroom (zowel technisch als niet-technisch). Meer dan 550  studenten hebben deze minor inmiddels gevolgd. Er is een belangrijke focus op het ontwikkelen van hun persoonlijke en professionele identiteit. Tijdens deze minor leren ze zichzelf beter kennen door de design based learning aanpak: ze mogen zelf concrete oplossingen ontwikkelen voor thema’s en problemen die ze zelf interessant vinden (vanuit frustratie en/of fascinatie) en waarmee zij de wereld mooier willen maken. Zo leren ze wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en welk werkomgeving in de toekomst bij hen past.  Deze aanpak wordt sinds kort ook ingezet in een tweede programma voor studenten die uitgevallen zijn in de loop van een studiejaar, bv. omdat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Wat zijn de resultaten tot nu toe?
Jochem Goedhals, projectleider Fontys PULSED

15.30  VRAAGGESPREK: studentendenken!

In het boek Studentendenken buigen 3 filosofiestudenten zich over praktische en beschouwelijke vragen van studenten zoals ‘hoe maak je je nuttig voor de wereld?’ en ‘waarom ervaren we prestatiedruk?’ Wat kan het onderwijs zelf leren van deze  survivalgids voor studenten, gebaseerd op de theorie van de grote filosofen als Nietzsche, Sartre en Hegel?
Luuk Brouns, Veronique Scharwächter, Daniel van Wyngaarden, auteurs van het boek Studentendenken

16.00  Afsluiting en borrel

Wil je bij dit symposium aanwezig zijn?

Deelname aan de livestream kost € 295,- excl. btw.

Je kunt tot 3 weken voor aanvang annuleren. De annuleringskosten bedragen dan € 99,- excl. btw. Na deze datum ben je het volledige bedrag van € 295,- (livestream) verschuldigd.