Studiemiddag
Veerkracht & weerbaarheid bij studenten

Effectief omgaan met prestatiedruk en studiestress door persoonlijk leiderschap

25 januari 2022 | Amersfoort |
Let op: deelnemers aan ons middagsymposium van 2 dec. 2021 (persoonlijke groei van studenten) krijgen een flinke korting!

De student van vandaag wordt met andere uitdagingen geconfronteerd dan die van bv. twintig jaar geleden. Het leven lijkt maakbaar en keuzemogelijkheden zijn in alle opzichten eindeloos. Opgegroeid in het internettijdperk staan ze altijd aan en is er weinig balans tussen studie en privé.

Toch haken veel studenten mentaal af, de helft van hen heeft momenteel last van mentale klachten. Want als je niet goed weet wie je bent en waar je naartoe wilt, is het moeilijk om de juiste keuzes te maken. Dit gebrek aan persoonlijk leiderschap leidt bij veel studenten tot prestatiedruk en studiestress,  burn-outs en eenzaamheid. Het ontbreekt hen aan veerkracht: het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. Met negatieve gevolgen voor hun studieprestaties. Wat is hierbij de rol en taak van het onderwijs?

Een studiemiddag voor iedereen die in het Hoger Onderwijs betrokken is bij het coachen en begeleiden van studenten.

Sprekers

12.30  Ontvangst met broodjes

13.00  Opening

13.05  Waarom persoonlijk leiderschap nu belangrijker is dan ooit!

Zanne Kortleven interviewde 75 millennials om uit te zoeken waarom juiste deze jongeren zoveel mentale druk ervaren. In onze sterk geïndividualiseerde samenleving vol keuzemogelijkheden zijn ze regisseur van hun eigen leven en zelf verantwoordelijk voor hun geluk. Maar zonder persoonlijk leiderschap blijkt het maken van de juiste keuzes vaak erg ingewikkeld.
Zanne Kortleven, ervaringsdeskundige, pedagoog, auteur en eigenaresse van Expressure

 

13.30  Hoe ontwikkelen jongeren een eigen identiteit?

Hoe verloopt de psychosociale ontwikkeling van jongeren? Hoe ontwikkelen ze een eigen identiteit en ontdekken ze wie ze zijn en wat ze willen? Welke studie bij hen past? En hoe kan het onderwijs hen hierin ondersteunen en begeleiden?
Saskia Kunnen, universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie Rijksuniversiteit Groningen

 

14.15  VRAAGGESPREK MET STUDENTEN

Hoe kan het hoger onderwijs volgens studenten zelf hun persoonlijke ontwikkeling stimuleren? Hoe belangrijk vinden ze dat? Moet het een apart vak worden, of ingebed in curricula? En heeft flexibel onderwijs toegevoegde waarde voor de persoonlijke ontwikkeling van een student?
Met o.a. Eva Wennekes, recent afgestudeerd en inmiddels docent aan de HAN, tevens eigenaar van coachingsbureau Achieve Happiness

 

14.35  Pauze

15.00  Hoe help je studenten bij het vinden van hun bestemming?

Anton Philips droomt van een maatschappij waarin mensen werk doen dat hen echt voldoening geeft en waarin ze hun talenten maximaal kunnen inzetten en ontplooien. Om die droom te realiseren moeten we bij jongeren beginnen. Door hen juist dan te begeleiden bij het ontdekken van hun drijfveren en het maken van de juiste keuzes. Zodat ze later werk doen dat bij hen past en dat ze leuk vinden. Het ontwikkelen van  persoonlijk leiderschap begint bij het maken van motivatiebewuste keuzes. 
Anton Philips, oprichter Stichting Emergo, Bewust Kiezen met MotivatieKompas®

15.45  Levensvaardigheden zijn noodzakelijk

Levensvaardigheden zijn psychosociale vaardigheden die nodig zijn om met de dagelijkse problemen en uitdagingen om te gaan. Zoals het kunnen omgaan met emoties en stress, je inleven in anderen, opbouwen en onderhouden van relaties, maar ook zelfsturing, kunnen plannen en organiseren en  doorzettingsvermogen. Hoe kan het onderwijs studenten ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden?
Hogeschool Leiden

15.30  Autobiografische reflectie: ken jezelf!

Reflectieverslagen worden in het onderwijs veelvuldig ingezet om studenten te laten nadenken over hun prestaties en inzet. Maar niet al die reflecties leveren nieuwe inzichten op. Monique Engelbertink heeft tijdens haar promotie-onderzoek onderzocht hoe studenten een professionele identiteit ontwikkelen en welke invloed autobiografische reflectie en kritische reflectie daarbij hebben.
Monique Engelbertink, senior onderzoeker en senior docent Social Work Saxion

 

16.45  Afsluiting en borrel

Wil je bij deze studiemiddag aanwezig zijn?

Deelname aan deze studiemiddag kost €395,- excl. btw.

Heb je je ook ingeschreven voor het middagsymposium ‘Persoonlijke groei & ontwikkeling van studenten’ op 2 december 2021,
dan krijg je een flinke korting en betaal je slechts €359,- excl. btw.!

Je kunt tot 3 weken voor aanvang annuleren. De annuleringskosten bedragen dan € 99,- excl. btw. Na deze datum ben je het volledige bedrag van € 395,- of €359,- verschuldigd. 

Menu