Studiedag
Veerkracht & weerbaarheid bij leerlingen en studenten

Meer dan ooit hebben jongeren levensvaardigheden nodig!

14 april 2022 | De Observant Amersfoort | Fysiek + Livestream

Meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren is dringend noodzakelijk!

Jongeren die veerkracht hebben, kunnen omgaan met stress en tegenslag. Ze geloven in zichzelf, kunnen en durven te vertrouwen op anderen en weten waar hun grenzen liggen.

Nog nooit is veerkracht zo belangrijk geweest: 1 op de 5  leerlingen ervaart emotionele problemen als eenzaamheid, angst en depressie. Drie op de vier leerlingen heeft last van stress. De pandemie heeft deze problemen bij de meeste jongeren alleen maar erger gemaakt. Veel jongeren zijn nog maar moeilijk te motiveren voor school. Ze missen persoonlijk en sociaal contact door online onderwijs en haken af.

Wat kan het onderwijs doen om de weerbaarheid en veerkracht van leerlingen en studenten te verhogen?

Sprekers

09.30  Ontvangst

10.00  Waarom veerkracht zo belangrijk is!

Het mentale welzijn en de lichamelijke gezondheid  van veel jongeren staat onder druk. Jongeren hebben last van stress en staan vaak ver af van wat er echt in hun omgaat – van zowel positieve als negatieve emoties. Stress heeft effect op hun lichaam en leidt nogal eens tot allerlei fysieke klachten. Stress beïnvloedt zelfs hun leerprestaties. Wat is stress eigenlijk en hoe werkt het door in hun lichaam en brein? Welke aangrijpingspunten zijn er voor preventie? En welke rol speelt veerkracht daarbij?
Ellen-Joan Wessels, adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

10.30  De uitdagingen van nu voor jongeren en school: vraaggesprek

Leerlingen en studenten van vandaag worden met andere uitdagingen geconfronteerd dan die van bv. twintig jaar geleden. Het leven lijkt maakbaar en alles  lijkt mogelijk: studeren, bijbaantjes, uitgaan, sporten, sociale media.  Opgegroeid in het internettijdperk staan ze altijd aan, is er maar weinig balans tussen school en ontspanning en hebben ze veel last van keuzestress. Wat kan school hierin betekenen?
Marrit Bokkinga, coach onderbouw 2VWO, samen met een leerling, CSG Bogerman Sneek &
Eva Wennekes, docent en tevens eigenaar van coachingsbureau Achieve Happiness

11.00  Ochtendpauze

11.30  Hoe belangrijk is eigenstandigheid van leerlingen?

Als je niet weet wie je bent en hoe je je verhoudt tot de wereld is het moeilijk om keuzes te maken. De complexe samenleving van nu vraagt om persoonlijk leiderschap van iedereen, ook van jongeren. Hoe leer je hen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun keuzes en wat is hierin de rol van het onderwijs?
Lisette Bastiaansen, onderzoeker pedagogische dimensies van onderwijs en freelance docent bij Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Masteropleiding Pedagogiek

12.00  Levensvaardigheden ontwikkelen bij jongeren: wat werkt en welke vaardigheden hebben de meeste invloed op de schoolresultaten?

Levensvaardigheden heb je nodig om te kunnen omgaan met de dagelijkse uitdagingen en problemen van het leven. Ze hangen samen met de emotionele ontwikkeling van jongeren en bepalen dus ook voor een belangrijk deel hoe ze het op school doen. Scholen werken met diverse levensvaardighedenprogramma’s. Carolien Gravesteijn heeft recent een onderzoek afgerond naar de effectiviteit van deze programma’s. Wat zijn haar bevindingen?
Carolien Gravesteijn, lector ouderschap en ouderbegeleiding Hogeschool Leiden

12.45 – 13.30  Lunchpauze

13.30  INSPIRATIELEZING: van pamperen naar empoweren!

De kern van veerkracht is perspectief: zonder perspectief geen veerkracht! Vaak volstaat een perspectief-wissel om oude (denk)patronen te doorbreken, sterkere keuzes te maken en te groeien. En dat geldt ook voor jongeren!
Pep Degens, zelfstandig trainer en auteur van o.a. het boek ‘Wie is hier nou de baas?’

14.00  Je bent niet je gedachten, je hebt ze!

Gedachten heb je zelf in de hand. Hoe zet je negatieve gedachten om in positieve? En hoe word je de moet-gedachten de baas? Want veel leerlingen moeten de hele dag. Daardoor maken ze een overdosis adrenaline aan met als gevolg concentratieproblemen en motivatieverlies: ze gaan uitstellen om de druk te vermijden. Hoe stappen ze uit deze vicieuze cirkel?
Pia Crul, trainer en auteur van de methode Lefgasten

14.45 Korte middagpauze

15.00 Eigen regie van jongeren versterken: niet sympathie maar empathie als uitgangspunt!

Jongeren zijn nogal doorgaans gevoelig voor de manier waarop er tegen hen wordt gesproken. Je kunt alleen met ze communiceren als je ook echt contact maakt. Als ze bij je aankloppen met een probleem ben je vaak geneigd direct aan de slag te gaan om ze te helpen en maak je zomaar van hun probleem jouw probleem… Hoe laat je ze zelf een oplossing bedenken en vergroot je hun eigen zelfredzaamheid en daarmee de veerkracht?
Hilde Jans, psycholoog en auteur van het boek ‘Waarom doe je nou niet gewoon wat ik zeg?’

15.45  Afsluiting en borrel

Wil je bij deze studiedag aanwezig zijn?

Deelname aan de studiedag kost € 395,- excl. btw.
Deelname aan de Livestream kost € 295,- excl. btw.

Je kunt tot 3 weken voor aanvang annuleren. De annuleringskosten bedragen dan € 99,- excl. btw. Na deze datum ben je het volledige bedrag van € 395,- of €295,- (livestream) verschuldigd.