symposium met dagvoorzitter Thea van Wijk

Interactief symposium over ‘Samen tegen Eenzaamheid’
Op 2 oktober 2018 organiseerde Akte2 namens het Cultuur kwartier Sneek het symposium ‘Samen tegen Eenzaamheid’. Doelstelling van de middag was de basis leggen voor een duurzame coalitie tussen kunst & cultuur en het sociale domein. In de zaal zaten professionals uit beide sectoren. Het symposium werd georganiseerd in de Week van de Eenzaamheid.  In de troonrede van september 2018 kwam naar voren dat meer dan de helft van de 75 plussers in dit land zich eenzaam voelt. Het rijk wil samen met provincies, gemeenten en lokale instanties brede coalities vormen om mensen uit hun isolement te halen. Ook in de gemeente Sùdwest Fryslân moet een dergelijke coalitie vorm gaan krijgen.