Prestatiedruk bij studenten | Studiemiddag

Extra datum 29 januari 2019 | Utrecht
Herhaling wegens grote belangstelling!

De helft van alle studenten kampt met angst en depressie. De druk om te presteren is voor veel van hen te hoog. De oorzaken zijn divers: de financiële druk van het leenstelsel en het BSA, maar ook perfectionisme en faalangst bij de student zelf. En keuzestress, het aanbod aan opleidingen en mogelijkheden is overweldigend. Bovendien is het vaak lastig een studie te combineren met bijbaantjes en een sociaal leven.

Persoonlijke omstandigheden zijn één van de belangrijkste redenen om met een studie te stoppen!

Alle reden dus voor onderwijsinstellingen om het welzijn van hun studenten serieus te nemen!
Wat zeggen de cijfers nu precies? Hoe herkent u het probleem? En hoe leert u studenten beter om te gaan met deze studie- en prestatiedruk en voorkomt u studie-uitval?

Deze studiemiddag is een vervolg op de succesvolle Facta-studiemiddag van vorig jaar. Die werd beoordeeld met een dikke 8!

Sprekers

12.30

Ontvangst met broodjes en registratie

13.00

Opening

13.05

Eerst de cijfers!

Jolien Dopmeijer, docent en onderzoeker Windesheim
Recent grootschalig  onderzoek bij Hogeschool Windesheim toonde aan dat iets meer dan de helft van de studenten last heeft van angsten en depressies met klachten als somberheid, een laag energieniveau, slecht eten en slapen. Ook de alcoholconsumptie is bij velen onverantwoord hoog. Wat zeggen de cijfers precies?

 

Hans Thijssen, hoogleraar Radboud Universiteit
Ook de Radboud Universiteit hield in juni 2017 een grootschalige enquête naar het welzijn van haar studenten. De resultaten gaven aanleiding tot nader onderzoek naar ‘eenzaamheid’en ‘ervaren druk’. Wat waren hun belangrijkste bevindingen en wat zijn de mogelijke oplossingen? En kunnen we iets leren van Britse universiteiten?

13.45

Een integrale aanpak van studentenwelzijn is noodzakelijk

Marian de Groot, directeur handicap + studie
In het Hoger Onderwijs ligt de nadruk van oudsher op kennisoverdracht en is er minder aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van studenten, zeker in vergelijking met de middelbare school. Daar stond vaak een heel team paraat rond een zorgleerling. Juist bij de start van een studie ligt alle verantwoordelijkheid opeens bij studenten zelf en staan ze overal alleen voor: een nieuwe opleiding, andere stad, nieuwe mensen, op eigen benen staan. Maar ook hier is samenwerking tussen verschillende partijen noodzakelijk om het studentenwelzijn te kunnen garanderen. Hoe organiseer je dat? Handicap + studie voert in opdracht van het ministerie van OCW het programma Studentenwelzijn uit.

14.15

De rol van ouders

Carolien Gravesteijn, lector ouderschap en ouderbegeleiding Hogeschool Leiden
Hoewel de student met 18 jaar als volwassene wordt beschouwd, is hij of zij nog tot ver na z’n twintigste werk in uitvoering zeggen psychologen. Plannen en organiseren gaan nog niet vanzelf en sturing en inspiratie bv. van ouders kan heel effectief zijn. Onderzoek van Hogeschool Leiden toont aan dat 80% van de studenten het geen probleem vindt als hun ouders zich met hun studie bemoeien. Carolien Gravesteijn pleit ervoor dat opleidingen ouders actief bij de studie van hun kind betrekken en informeren.

14.45

Middagpauze

15.15

Falen mag!

Kees Boele, voorzitter CvB HAN
Scholen zijn geen bedrijven en onderwijs moet gericht zijn op wijsheid. Wijsheid is meer dan weten. Het Hoger Onderwijs heeft een belangrijke rol als het gaat om Bildung. De hogeschool, de universiteit is van oudsher een plaats van debat, van vorming. De plaats waar je als student ook de zin van het leven leert ontdekken. Docenten spelen daarbij een belangrijke rol. Als studenten stevig in hun schoenen staan, hebben ze ook minder moeite met mentale druk.

I. Help de student zijn batterij op te laden: wat kan de studiebegeleider zelf doen?

Pien Wijn, jurist en psycholoog, studentenpsycholoog/POH GGZ bij Studentenartsen UvA, GZ-psycholoog in eigen praktijk
Studenten kunnen zo uitgeput raken dat zij in een burn-out belanden. Vaak worden deze studenten doorgestuurd naar een decaan of studentenpsychloog. Maar dat is niet altijd direct nodig. Pien Wijn, studentenpsycholoog, vertelt wat studiebegeleiders en adviseurs of coaches zelf kunnen doen om studenten met een burn-out weer op de rails te helpen door in eerste instantie samen met de student een aantal praktische zaken op orde te brengen.

II Gezond excelleren: kan dat wel en hoe faciliteer je dat?

Lea Raemaekers, docent en sportpsycholoog VSPN® Fontys Hogescholen en Noëlle Khalil, docent Fontys Paramedische Hogeschool
Studenten willen graag het beste uit zichzelf halen. En u wilt ook dat zij dit doen. Maar hoe kunt u hen laten excelleren zonder dat deze prestatiedruk te hoog wordt? Tijdens de workshop wordt u uitgedaagd om te ervaren hoe u groei kunt faciliteren. Door het maken van contact, inzetten van gesprekstechnieken en verkennen van weerstand, gaat u op zoek naar wat er nodig is om het beste in iemand naar boven te halen, zonder de lat te hoog te leggen.

Wil je bij deze studiemiddag aanwezig zijn?

Deelname kost € 395,- excl. btw.

Je kunt tot 3 weken voor aanvang annuleren. De annuleringskosten bedragen dan € 99,- excl. btw. Na deze datum ben je het volledige bedrag van € 395,- verschuldigd.