Studiedag
Prestatiedruk bij leerlingen

9 april 2019 | Utrecht

Prestatiedruk bij leerlingenVoorkom schooluitval door overbelasting

Veel leerlingen hebben last van stress. Gebrek aan rust en het onvermogen om grenzen te stellen leiden vaak tot overbelasting. Met soms zelfs een depressie of burn-out tot gevolg. Prestatiedruk en perfectionisme zijn dikwijls de kern van het probleem: ouders en school verwachten dat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

En leerlingen leggen zelf vaak de lat ook te hoog. Ze stellen niet alleen eisen aan hun schoolprestaties maar ook aan alles daarbuiten, bijvoorbeeld hun populariteit op social media. De fear of missing out is groot.
Hoe begeleidt u deze leerlingen effectief en voorkomt u schooluitval?
Deze studiedag is een vervolg op de succesvolle Facta-studiedag van vorig jaar. Die werd beoordeeld met een dikke 8!

Sprekers

09.30

Ontvangst

10.00

Opening

10.05

De prestatiegeneratie

Sanne Kooiman, documentairemaker en ervaringsdeskundige Nationale Jeugdraad
Soscha de la Fuente, ervaringsdeskundige
Mohini Awadhpersad,
ervaringsdeskundige

Click to show/hide

Sanne Kooiman is één van de makers van de documentaire Stress to impress, waarin onderzocht wordt wat prestatiedruk nu precies is, wat de gevolgen ervan zijn voor jongeren en waarom het niet nodig is om altijd naar perfectie te streven. Sanne startte na de middelbare school en MBO-opleiding met een HBO-studie maar haakte af en is vervolgens aan het werk gegaan. Waar komt de drang om altijd maar te excelleren vandaan en wat doet dat met jongeren?

10.55

De mentale gezondheid van jongeren: wat zeggen de cijfers in Nederland en in de ons omringende landen?

Marloes Kleinjan, programmahoofd Epidemiologie & Research Support Trimbos Instituut, hoogleraar Youth Mental Health Promotion, Universiteit Utrecht

Click to show/hide

Het RIVM en het Trimbos-instituut hebben geïnventariseerd wat we op basis van de huidige cijfers al weten over de psychische gezondheid van de jeugd. Zij hebben de verschillende  studies in kaart gebracht die de emotionele problemen, psychische ongezondheid, depressie, prestatiedruk en schooldruk van jongeren meten. Wat zeggen deze cijfers?

11.20

Koffiepauze

11.45

Een gezamenlijke preventieve aanpak van school en zorg

Wico Mulder, jeugdarts GGD Amsterdam

Click to show/hide

Prestatiedruk en perfectionisme zorgen bij veel jongeren voor stress en een hoog schoolverzuim. Want psychische problemen leiden dikwijls tot fysieke klachten. Hoe bereik je deze kwetsbare jongeren en begeleid je ze effectief? Wat kan school zelf doen zonder leerlingen meteen door te verwijzen naar de zorg? School en zorg moeten samen optrekken!

12.15

Workshop Durf te praten!

Angela Badloe, psychosociaal hulpverlener Mixed Matters

Click to show/hide

Prestatiedruk kent veel verschijningsvormen en facetten. Hoe signaleer je al in een vroeg stadium dat leerlingen er last van hebben? Door echte gesprekken met hen te voeren over zaken die hun echt bezig houden. Hoe doe je dat?

13.00

Lunchpauze

14.00

De nadruk op eigen regie en zelfstandig keuzes maken

Elena Carmona van Loon, orthopedagoog en auteur van het boek ‘Regie versterken in het onderwijs’

Click to show/hide

Het tempo van de hedendaagse samenleving gaat ook aan het onderwijs niet voorbij. Er is nauwelijks tijd om stil te staan bij de leer- en veerkracht van leerlingen. Hoe leer je je leerlingen wat hun veerkracht is? Hoe geef je ze de regie zodat ze kritisch leren denken en zelfstandig keuzes kunnen maken? En dus ook mentaal steviger in hun schoenen staan.

14.45

Grip op perfectionisme en faalangst!

Ard Nieuwenbroek, orthopedagoog en trainer, auteur van het boek Perfectionistische leerlingen

Click to show/hide

Het rendementsdenken in het onderwijs versterkt de drang naar perfectie. En perfectionistische leerlingen zijn vaak gevoelig voor prestatiedruk en de hoge verwachtingen die hun ouders en school aan hen stellen. Wat kan school doen om deze perfectionistische leerlingen beter te ondersteunen? Aanpassing van het pedagogische klimaat is een eerste voorwaarde.

15.30

Afsluiting en borrel

Wil je bij deze studiedag aanwezig zijn?

Deelname kost € 395,- excl. btw.

Je kunt tot 3 weken voor aanvang annuleren. De annuleringskosten bedragen dan € 99,- excl. btw. Na deze datum ben je het volledige bedrag van € 395,- verschuldigd.