Studiedag
Prestatiedruk bij leerlingen VO & MBO

Nieuwe datum 29 september 2020 |
TivoliVredenburg | Vredenburgkade 11 Utrecht

Deze studiedag is in verband met de maatregelen inzake het coronavirus verplaatst van 31 maart naar 29 september. De locatie is TivoliVredenburg in Utrecht – deze locatie voldoet uiteraard aan de RIVM richtlijnen – waardoor wij u een veilige leeromgeving kunnen bieden.

Voorkom schooluitval door overbelasting!
Veel leerlingen hebben last van teveel stress. Gebrek aan rust en het onvermogen om grenzen te stellen leiden vaak tot overbelasting. Met uiteenlopende psychische en soms zelfs fysieke klachten tot gevolg.

Prestatiedruk is meestal de kern van het probleem: ouders en school verwachten dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. En veel leerlingen leggen zelf de lat ook hoog. Ze stellen niet alleen eisen aan hun schoolprestaties maar ook aan alles daarbuiten, zoals hun populariteit op social media. De fear of missing out is groot.

Hoe begeleidt u deze leerlingen effectief en voorkomt u dat ze uitvallen op school?

Sprekers

09.30  Ontvangst

10.00  Opening

10.05  Verborgen zorgen van jongeren: wat zeggen de cijfers?

Nederlandse jongeren zijn gelukkig maar ervaren steeds meer schoolstress. Ze staan altijd aan. Hoe kan dat en wat zijn de resultaten van onderzoek naar hun mentale welbevinden? Welke factoren spelen een rol bij schoolstress, hoe herkennen we het en kunnen we er wel iets aan doen?
Marloes Kleinjan, hoogleraar Youth Mental Health Promotion Universiteit Utrecht en programmahoofd Trimbos Instituut

10.30  Vraaggesprek: Waar komt die prestatiedruk bij leerlingen vandaan, hoe herken je het op school en wat vraagt het aan begeleiding van de school?

Sirra, inmiddels in bezit van een bachelor diploma University College is een perfectionist, mede daardoor heeft ze al tijdens haar middelbare schoolperiode last gehad van vermoeidheid en stress. Ze haalde gewoon haar VWO-diploma maar vond het ingewikkeld om erover te praten op school, ook met zorgprofessionals. Hoe herken je prestatiedruk bij leerlingen en hoe kunnen en willen deze leerlingen eigenlijk graag ondersteund worden?
Sirra Alofs, student, oud-bestuurslid ISO en beleidsmedewerker studentenwelzijn Universiteit Utrecht

11.00  Koffiepauze

11.30  Omgaan met faalangst bij prestatiegerichte leerlingen

Veel leerlingen hebben last van perfectionisme, juist zij zijn gevoelig voor prestatiedruk en zijn bang om te falen. Hoe leer je een leerling dat fouten maken mag en dat leren niet hetzelfde is als presteren? Wat kun je als docent en school doen om deze leerlingen te ondersteunen?
Tessa Strijp, psycholoog Praktijk Rood

12.00  Effectief communiceren met overbelaste leerlingen en hun ouders

De thuissituatie van een leerling draagt dikwijls bij aan het ontstaan van overbelasting en prestatiedruk. En dat op een leeftijd waar autonomie en verbondenheid kernbegrippen zijn als het gaat over de persoonlijke ontwikkeling van een leerling. Als school moet u dan niet alleen het gesprek met de leerling aangaan maar ook met hun ouders. Hoe doe je dat als school effectief?
Hilde Jans, psycholoog en eigenaar Cambiamo

12.45  Lunchpauze

13.45  Eerst de fysieke batterij weer opladen!

Prestatiedruk en perfectionisme zorgen bij veel jongeren voor stress en een hoog schoolverzuim. Want psychische problemen leiden dikwijls tot fysieke klachten. Hoe bereik je deze kwetsbare jongeren en begeleid je ze effectief? Wat kan school zelf doen zonder leerlingen meteen door te verwijzen naar de zorg? Hoe zorg je dat hun batterij weer wordt opgeladen?
Gert Dedel, kinderfysiotherapeut DOK018

14.30  Veerkracht bij de leerling zelf ontwikkelen: hoe doe je dat?

Het tempo van de hedendaagse samenleving gaat ook aan het onderwijs niet voorbij. De druk is hoog en staat het leren vaak in de weg. Er is weinig ruimte om stil te staan bij de leer- en veerkracht van leerlingen. Hoe leer je je leerlingen wat hun veerkracht is? Hoe geef je ze de regie zodat ze kritisch leren denken en zelfstandig keuzes kunnen maken? En dus kunnen worden wie ze willen zijn.
Elena Carmona van Loon, orthopedagoog Carmona Ontwikkeling, bureau gespecialiseerd in regieversterkend handelen in het onderwijs

15.15  Preventief praten met leeftijdsgenoten helpt: de kracht van peer education

Psychische klachten en problemen komen bij veel jongeren voor maar erover praten is soms lastig. Via de peer education methode worden jonge ervaringsdeskundigen (peer educators) tijdens een speciaal lesprogramma ingezet om het gesprek d.m.v. hun eigen ervaringen open te breken. Het programma zorgt er voor dat psychische klachten zoals prestatiedruk beter bespreekbaar worden en jongeren de hulp op school bovendien beter weten te vinden. Hoe werkt dit programma in de praktijk en wat zijn de opbrengsten? Welke verhalen komen los, en hoe ga je hier als school mee om?
Deborah Reesink, projectleider Onderwijs bij Diversion en de MIND Young Academy

15.45  Afsluiting en borrel

Wil je bij deze studiedag aanwezig zijn?

Deelname kost € 395,- excl. btw.

Je kunt tot 3 weken voor aanvang annuleren. De annuleringskosten bedragen dan € 99,- excl. btw. Na deze datum ben je het volledige bedrag van € 395,- verschuldigd.