Studiemiddag
Lege collegezalen…

Studenten weer boeien en binden:
hoe doe je dat?

11 Oktober 2022  |  De Witte Vosch  |  Utrecht
Schrijf je in voor 15 juli a.s. en ontvang een flinke korting! 

Ook al lijkt de coronapandemie achter de rug, in het Hoger Onderwijs blijven opvallend veel collegebanken leeg. Studenten komen niet naar colleges en docenten klagen over een gebrek aan motivatie. Het lijkt alsof jongeren zich nog maar matig met hun opleiding verbonden voelen. En dat terwijl sense of belonging één van de belangrijkste voorwaarden voor studiesucces is. Hoe krijgt het hoger onderwijs weer binding met studenten en motiveren we ze weer  voor hun studie?

Sprekers

12.15  Ontvangst met lunch

12.45  Opening programma

13.00 Zonder relatie geen prestatie: het Hoger Onderwijs als leergemeenschap

Hogeschool Inholland heeft vóór en tijdens corona onderzoek gedaan naar de relatie tussen studentsucces en de mate waarin een student zich onderdeel voelt van een gemeenschap. Tijdens de pandemie stond deze verbondenheid onder druk. Het studiegedrag en welzijn van studenten hangt samen met hun sociale en academische integratie. De docent vormt een belangrijke sleutel tot verbinding. Wat betekent dat voor de functie en rol van de docent?
Rutger Kappe Lector studiesucces & Linda Adrichem, onderzoeker studiesucces Inholland

13.30  Van middelbare school naar hogeschool of universiteit: binding in de eerste 100 dagen zijn van cruciaal belang!

Student sense of belonging begint al voordat een student een voet op de hogeschool heeft gezet. Maar de echte fundering wordt in het eerste studiejaar gelegd, vooral in de eerste 100 dagen van de studie. De Hogeschool Rotterdam onderzocht de relatie tussen het gevoel onder eerstejaars erbij te horen en vroeg-uitval in de propedeuse (februari). Wat zijn hun bevindingen en wat kan en moet er anders? Vooral ook nu het er op lijkt dat we corona achter ons hebben gelaten.
Claudia Gomes, onderzoeker en docent Hogeschool Rotterdam en auteur van het boek ‘I Belong here‘ 

14.00  Korte break

14.15  Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding

Volgens Lisette Bastiaansen is het onderwijs uit balans. Er is aandacht voor kwalificatie en socialisatie van jongeren maar nauwelijks voor de echte ontmoeting van mens tot mens. Studenten moeten van alles: ze moeten iemand zijn, ze moeten het alleen doen, uniek zijn en ze moeten vooral door…Er is  maar weinig ruimte voor echt contact, waarin je in  verbinding met anderen zelfstandig wordt. En ook dat is een opgave van het onderwijs.
Lisette Bastiaansen, onderzoeksbegeleider Universiteit voor Humanistiek

14.45  Van contact naar verbinding

Er is de afgelopen tijd een groot beroep gedaan op de veerkracht van onze studenten. Corona heeft veel diffuus verlies bij hen veroorzaakt: verlies waarmee je niet wordt gecondoleerd maar wat er wel is. Verlies van sociale kontakten, verlies van oplaadpunten, verlies van zekerheden etc. Er was nauwelijks ruimte om verbindingen aan te gaan, dé corebusiness van de doelgroep waar we mee werken. Verbinding verbroken dus. De realiteit is dat veel studenten nog steeds uit verbinding lijken te zijn.
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met thema’s, die een onderbouwing vormen om tools in te zetten die weer tot verbinding leiden.
Heidi van den Hout, eigenaar Bron van Betekenis en projectleider welzijn bij de opleiding pedagogiek Fontys & Jolien Dopmeijer, projectleider Trimbos Instituut en docent Windesheim .

15.30  Korte break

16.00  VRAAGGESPREK Het perspectief van de student als uitgangspunt

Lieve Mark is een jongereninitiatief van studenten uit heel Nederland, begonnen tijdens de coronacrisis. Samen denken ze na over studeren na corona, inspraak van jongeren, de prestatiemaatschappij, studentenwelzijn en de woningnood onder studenten. Wat vinden zij van de inrichting van het onderwijs, fysiek en online?
Martijn Janse & Lieke Luikens, student en mede-initiatiefnemers Lieve Mark

16.30  Het onderwijs anders inrichten: blended learning

Onderwijs geven kan op allerlei manieren, in een groep of individueel, fysiek of online, activerend of juist plenair. Met de juiste combinatie verrijk je de leerervaring en motiveer je studenten. Maar hoe ziet die combinatie eruit? Wat past bij welke opleiding? En hoe breng je als docent waarde in je onderwijs? Daarvoor moet je op zijn minst je studenten kennen!
Sjoerd Zoeteman, onderwijspsycholoog TU Delft

17.00  Afsluiting & borrel

Wil je bij deze studiemiddag aanwezig zijn?

Schrijf je in voor 15 juli a.s. en ontvang een flinke korting!
En betaal slechts € 395,- excl. btw.

Studiemiddag reguliere prijs € 425,- excl. btw.

Je kunt tot 3 weken voor aanvang annuleren. De annuleringskosten bedragen dan € 99,- excl. btw. Na deze datum ben je het volledige bedrag van € 425,- of € 395,- (vroegboekprijs) verschuldigd.