Congres
Hybride in de warmtetransitie

De vragen beantwoord

21 juni 2023 | TivoliVredenburg | Utrecht

In het kader van de klimaatdoelstellingen moet het gasverbruik van huizen fors omlaag. Daarom hebben gemeentes inmiddels een warmtevisie ontwikkeld waarin staat welke toekomstige warmtevoorzieningen kansrijk zijn per buurt of wijk.

De resultaten van het demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving zijn bekend. Dit is een samenwerking van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Universiteit Utrecht en Universiteit Twente.

In dit project zijn 200 hybride warmtepompen een jaar lang gemonitord om hun energieprestaties te meten (energetisch, financieel en CO2-reductie). In verschillende soorten woningen, oud en nieuw, huur en particulier eigendom. De conclusie is dat de hybride warmtepomp op korte termijn  een grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van het gasverbruik in de gebouwde omgeving. En in combinatie met (groen)gas zowel voor de korte als de lange termijn een goede oplossing kan zijn voor een versnelling in de warmtetransitie.

Met de volgende sprekers:
Aan dit programma werken o.m. mee:

  • Anke van Hal, hoogleraar Duurzaam Bouwen aan Nyenrode Business Universiteit
  • Jan Zwiers, wethouder gemeente Hoogeveen
  • Paul Stegers, programmamanager duurzaamheid Wooncompagnie

Wil je bij dit congres aanwezig zijn?

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Maar meld je wel vooraf aan via www.hybrideverwarmd.nl