Studiedag
#Feel connected
Je thuis voelen bij je opleiding is een voorwaarde voor studiesucces!

21 januari 2020  |  De Zilveren Vosch  |
Plompetorengracht 3  |  Utrecht

Zorg voor binding en betrokkenheid tussen studenten, docenten en studiebegeleiders!

Studierendement en persoonlijke excellentie hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen in het onderwijs. Inmiddels is duidelijk dat een eenzijdige focus op prestaties ten koste gaat van het welzijn van studenten. Veel van hen hebben last van overmatige studiestress, psychische klachten en zelfs burn-outs.

Onderzoeken naar het mentale welzijn van studenten tonen aan dat veel studenten zich ook eenzaam voelen, ondanks de vele vrienden op social media. Tegelijkertijd blijkt sociale betrokkenheid één van de belangrijkste voorspellers van studiesucces te zijn: studenten die zich thuis voelen op de opleiding presteren beduidend beter dan degenen die dat niet doen. Binding met de student en gemeenschapszin in de klas leiden tot betere studieprestaties.

Hoe realiseer je als onderwijsinstelling deze binding en sociale cohesie en zorg je ervoor dat elke student zich thuis voelt bij opleiding en studie?

Maak gebruik van de kracht van samen!

Sprekers

09.30  Ontvangst

10.00  Opening

10.05  Onderwijs draait (niet) om de cijfers, toch?

Het onderwijs wordt momenteel sterk gedreven door wettelijke kaders, met de nadruk op meetbare output. Veel docenten staan daardoor niet meer stil bij de vraag naar het waartoe van onderwijs, en voor wie? Nu blijkt dat wanneer een student zich de eerste maanden in de nieuwe opleiding thuis voelt en ervaart dat hij of zij erbij hoort, de kans groter is dat het propedeusejaar succesvol wordt afgerond. Je verbonden voelen blijkt dus een belangrijke voorspeller van studiesucces. Hoe kunnen we die verbinding versterken?
Ellen Klatter, lector Studiesucces en lector Versterking Beroepsonderwijs, Hogeschool Rotterdam

10.30  De mooiste tijd van je leven, hoezo?

Eenzaamheid treft niet alleen ouderen: ook veel jongeren voelen zich alleen, ondanks soms grote groepen vrienden op social media. Volgens Gerine Lodder heeft tussen de 3 en 10 procent van de jongeren last van chronische eenzaamheid. Hoe herken je eenzaamheid, wat zijn de gevolgen en wat kan het onderwijs hierin betekenen?
Gerine Lodder, universitair docent, ontwikkelingspsycholoog Tilburg University

11.00  Koffiepauze

11.30  Persoonlijke begeleiding tijdens de hele bachelor periode

Het eerste studiejaar is voor veel studenten zwaar en de uitval is dan ook het grootst. De Hoge Hotelschool Den Haag werkt met het coachprogramma On Course waarbij persoonlijk contact centraal staat. Tijdens de gehele studieperiode wordt er gewerkt met kleine tutorgroepen – een soort community – en worden studenten door dezelfde studiecoach begeleid, zodat ze zich echt thuis voelen bij de opleiding.
Conny Valk, docent en coach Hoge Hotelschool Den Haag

12.00  De ontmoeting in het klaslokaal: dé plek voor cohesie

Lessen en colleges spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van studenten tot professionals. Maar steeds vaker lijkt het hoger onderwijs het McDonalds-verkoopmodel te om armen: studenten zijn klanten die m.b.v. een scherm hun gepersonaliseerde onderwijsproduct bestellen, om vervolgens in een zekere anonimiteit het bestelde product te consumeren. Zo’n benadering kan zowel het leerproces als het welbevinden van studenten benadelen. Als docent vervul je nl. een sleutelrol als het gaat over cohesie in de klas, je draagt zorg voor zowel de onderlinge relaties als de verbinding met de inhoud van het vak. Veel hangt dus samen met de didactiek van docenten. Groepsdynamiek is daarbinnen vaak een onderbelichte factor.
Bruno Oldeboom, hogeschool hoofddocent ‘Didactiek en het opleiden van leraren’ Windesheim

12.45  Lunchpauze

13.45  De kracht van communities bij flexibel onderwijs

Bij open en flexibel onderwijs maakt de student 100% eigen keuzes. Er is (meestal) geen rooster meer, docenten en andere studenten ontmoeten verandert dan. Wat betekent dat voor de sociale cohesie binnen een opleiding?
Eric Slaats, associate lector Fontys

14.15  #I-Belong

Een inclusieve leeromgeving zorgt ervoor dat elke student zich thuis voelt op de opleiding. Maar hoe organiseer je dat? In het project #I-Belong worden drie onderling verweven interventies ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd om het thuis voelen van studenten in het HO te vergroten: student-docent dagen, docent-teamreflecties op inclusief onderwijs en student peer-mentoring. De interventies moeten bijdragen aan een meer inclusieve leeromgeving voor de hedendaagse diverse studentenpopulatie.
Marieke Meeuwisse, universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam

14.45  Korte break

15.00  ROI = Rendement on Involvement

Volgens Bert Schollema heeft een onderwijsinstelling die niet in staat is een band aan te gaan met studenten geen toekomst. Netwerken worden steeds belangrijker, studenten maken – vaak op gevoel – hun eigen persoonlijk keuzes voor een studie en instelling. Diversiteit is de norm maar iedereen wil er bijhoren en zich thuis kunnen voelen. Voorheen bepaalde het onderwijs wat de student moest leren, nu bepaalt de student veel meer zelf wat hij of zij wil leren en wordt onderwijs op maat de norm.
Bert Schollema, directeur HZ University of applied sciences

15.30  Afsluiting en borrel

Wil je bij deze studiedag aanwezig zijn?

Deelname kost € 395,- excl. btw.

Je kunt tot 3 weken voor aanvang annuleren. De annuleringskosten bedragen dan € 99,- excl. btw. Na deze datum ben je het volledige bedrag van € 395,- verschuldigd.