bildung studente kijkt omhoog in camera vanaf trap

Landelijke conferentie voor afdelingsleiders en docenten in het voortgezet onderwijs over de vraag hoe burgerschap in een polariserende samenleving een vaste plek in het curriculum kan krijgen.
Socialisatie is één van de pijlers  van ons onderwijs. Zeker nu de samenleving in hoog tempo verandert,  wordt de sociale functie van school steeds belangrijker. We worden geconfronteerd met ingewikkelde maatschappelijke  problemen en tegelijkertijd  vindt er een verschuiving van opvoedkundige taken plaats van ouders naar scholen. In de politiek en op scholen wordt op dit moment veel gesproken over een toekomstbestendig curriculum. Leren  leerlingen wel de kennis en vaardigheden die ze later in het leven  ook echt nodig hebben? Want we hebben behoefte aan kritische en zelfstandig nadenkende burgers. Daarom verdient burgerschap een steviger  plek  in het onderwijs. Leerlingen moeten weten hoe een democratie werkt, wat daarin de spelregels zijn  en welke normen en waarden een rol spelen.