Niet social media maar school leidt tot stress onder jongeren!

Vlak voor de zomer verscheen het rapport Geluk onder druk?, een onderzoek dat in opdracht van UNICEF werd uitgevoerd door het Trimbos instituut, Universiteit Utrecht en de Stichting Alexander. Met dit onderzoek wil Unicef het mentale welzijn van jongeren versterken. Zeker in deze corona-tijd hebben veel jongeren het mentaal zwaar. Ze missen het contact met vrienden en klasgenoten en zijn meer op zichzelf aangewezen. Nu de fysieke lessen weer van start gaan, is het belangrijk dat het onderwijs oog heeft voor het mentale welbevinden van leerlingen.

Het onderzoek toont aan dat Nederlandse jongeren tussen 10 en 18 jaar veel last hebben van schooldruk: bijna de helft van de 16-jarigen heeft last van stress door school. Oorzaken lopen uiteen van teveel toetsen, hoe er met toetsresultaten wordt omgegaan tot keuzestress over schoolprofielen of opleiding en gedoe met docenten.

Meisjes zijn vaak minder tevreden met hun leven en hebben meer last van schoolstress dan jongens. Ook het opleidingsniveau speelt mee: leerlingen met een hoger schoolniveau hebben meer last van schooldruk en het willen voldoen aan de verwachting van anderen.

Ook prestatiedruk geeft veel stress. In onze samenleving is succes belangrijk, daardoor ligt de focus van het onderwijs sterk op cijfers en studieresultaten. Helaas ondermijnt deze focus de motivatie voor school: uit OESO onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren tot de minst gemotiveerde van de wereld behoren! En ook het plezier dat ze aan school beleven staat onder druk.

Wat kan het onderwijs doen aan schoolstress?

  1. Meer sociale steun van ouders en docenten werkt: jongeren die veel steun uit hun omgeving krijgen, ervaren beduidend minder druk door schoolwerk.
  2. Op school meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van sociaal- emotionele vaardigheden. Jongeren willen zichzelf kunnen zijn, een eigen mening hebben, om kunnen gaan met hun emoties en met die van anderen. Ze vragen om zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor is op dit moment maar weinig aandacht in het onderwijs.

Kom daarom ook naar de studiedag Prestatiedruk bij leerlingen in VO & MBO op 29 september 2020 in Utrecht

Bronnen:
Trimbos.nl
Unicef.nl
23 juni 2020