Carolien Gravesteijn spreker prestatiedruk bij studenten

Meer studiesucces door ouderbetrokkenheid?

Er zijn opleidingen waarbij 40% van de studenten tijdens de propedeuse afhaakt. Dat is niet altijd een kwestie van verkeerde studiekeuze, sommigen zijn nog helemaal niet aan studeren toe. Volgens hoogleraar Jelle Jolles is de overgrote meerderheid van de 18-jarigen nog niet erg goed in keuzes maken en prioriteiten stellen. Moeten en kunnen ouders hierbij helpen? En hoe wenselijk is dat?

Carolien Gravesteijn, lector ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden is het met Jolles eens: het is belangrijk dat ouders feedback geven en vragen stellen. En op afroep beschikbaar zijn om te sparren. De Hogeschool Leiden heeft studenten zelf ook naar hun mening gevraagd: 80% vindt het geen probleem als hun ouders zich met hun studie bemoeien.

Opleiders en docenten zijn hier niet altijd blij mee, ze zijn bang dat ouders zich overal mee gaan bemoeien. Jolles adviseert instellingen te investeren in het leerproces. Ouders moeten coachen en adviseren maar zeker niet managen. Ze moeten zich realiseren dat zij betrokken moeten zijn, maar zaken niet overnemen. Ze moeten een transitie maken van opvoeden naar begeleiden, van sturen naar advies.

Bij sommige hogescholen is het concreet beleid om ouders buiten beschouwing te laten, ook al brengt dit studiebegeleiders en decanen soms in een lastige positie. Gravesteijn vindt dat geen goede zaak. Als ouders iets vragen en betrokkenheid tonen dan moet je volgens haar niet meteen terugdeinzen en denken: ‘straks spannen ze een rechtszaak aan of zien we de ouders hier elke dag’. Ook tijdens de studietijd van hun kinderen hebben ouders nog een belangrijke functie!

Wilt u meer weten over ouderbetrokkenheid?
Carolien Gravesteijn is een van de sprekers op de studiemiddag Prestatiedruk bij studenten die 20 november as. plaatsvindt in Utrecht. Klik hier voor meer informatie.

Foto: Carolien Gravesteijn
Trouw 13 juni 2018 & Science Guide 22 mei 2018