3 studenten op trap buiten met laptop en mobiel

Levensvaardigheden zorgen voor betere studieresultaten!

Keuzestress zorgt bij veel jongeren voor veel onrust en spanningen. Wat als je een verkeerde keuze maakt? Tot het eind van de jaren ’90 toonde onderzoek aan dat meer keuzes beter was, maar er blijkt inmiddels ook een bovengrens te zijn aan het aantal opties waarbinnen kiezen nog leuk is.

Veel twintigers hebben op deze jonge leeftijd al last van een soort midlifecrisis en existentiële twijfels. Een grote keuzevrijheid leidt vaak tot een gevoel van doelloosheid. En als je (nog) niet weet wie je bent en wat je doel in het leven is, is het maken van keuzes op het gebied van werk en studie moeilijk.

Jongeren hebben dus meer levensvaardigheden nodig om te kunnen functioneren in een veeleisende samenleving. Met deze vaardigheden ontwikkelen ze persoonlijk leiderschap. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak.

Wat zijn levensvaardigheden?
Levensvaardigheden zijn psychosociale vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen omgaan met de dagelijkse uitdagingen en problemen die bij het leven horen. Zoals kunnen omgaan met emoties en stress, empathie, kritisch denken, zelfperceptie en kunnen samenwerken met anderen.

Studenten die goed kunnen omgaan met spanningen, in staat zijn om sociale steun te zoeken en stress te managen laten betere studieresultaten zien en vallen minder uit. Ook gevoelens van zelfsturing, kunnen plannen en organiseren, doorzettingsvermogen en (kritisch) communiceren dragen bij aan studiesucces.

De Hogeschool Leiden is onder leiding van lector Carolien Gravesteijn al gestart met een levensvaardighedenprogramma voor studenten. Dat zorgt niet alleen voor verbetering van de leerprestaties en het welzijn van de individuele student, het levert ook een bijdrage aan een positief studieklimaat binnen de school zelf.

Bronnen
Science Guide 14 okt. 2020

Science Guide 16 dec. 2020
HSLeiden.nl