veerkracht

Levensvaardigheden zorgen voor betere schoolresultaten!

De meeste jongeren zitten goed in hun vel, maar veel van hen hebben desondanks last van schoolstress. Ook de coronatijd is niet erg bevorderlijk geweest voor het mentale welzijn van jongeren. De ervaren schooldruk onder jongeren is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naarmate deze druk groter wordt, hebben ze meer last van emotionele problemen en zijn ze minder tevreden met hun leven in het algemeen.

Van alle stressfactoren ervaren 1 op de 4 jongeren het vaakst stress door school. Eén op de drie scholieren voelt druk om te voldoen aan verwachtingen van zichzelf of van anderen. Zo’n 10% geeft aan onvoldoende vrije tijd te hebben. Slechts 2 procent ondervindt stress door social media.

Jongeren hebben meer levensvaardigheden nodig om te kunnen functioneren in een veeleisende samenleving.

Wat zijn levensvaardigheden?
Levensvaardigheden zijn psychosociale vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen omgaan met de dagelijkse uitdagingen en problemen die bij het leven horen. Zoals kunnen omgaan met emoties en stress, empathie, zelfvertrouwen, veerkracht en kunnen samenwerken met anderen. Met deze vaardigheden ontwikkelen jongeren als het ware persoonlijk leiderschap. Leren ze nadenken over vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat vind ik?
Jongeren die goed kunnen omgaan met spanningen, in staat zijn om sociale steun te zoeken en stress te managen, laten betere schoolresultaten zien en vallen minder uit.

Carolien Gravesteijn spreker prestatiedruk bij studenten
Sommige scholen werken al met levensvaardighedenprogramma’s. Carolien Gravesteijn is lector ouderschap en ouderbegeleiding bij de Hogeschool Leiden en heeft recent een onderzoek afgerond naar de effectiviteit van deze programma’s. Tijdens de studiedag Veerkracht en weerbaarheid bij leerlingen en studenten, op 23 november in Amersfoort deelt zij haar bevindingen!

 

Bronnen
HSLeiden.nl

Rapport Geluk onder druk, juni 2020