Chinese student met hoofd in hand in schoolbank

Last van prestatiedruk door faalangst

Jaarlijks wordt bij 8 tot 12 procent van de leerlingen in het VO een vorm van faalangst vastgesteld. Bijna al deze kinderen hebben een ouder die er ook last van heeft of heeft gehad. Deze eigenschap is dus gedeeltelijk genetisch bepaald, daarnaast kopiëren kinderen vaak het gedrag van hun ouders.

Kinderen met faalangst zijn bang dat ze door slechte prestaties de waardering van hun ouders, klasgenoten en leerkrachten kwijt raken waardoor ze blokkeren, afhaken en nieuwe uitdagingen uit de weg gaan. Ze hebben enorm last van prestatiedruk. Ze werken vaak hard en krijgen tijdens een toets zo maar een black-out. Of ze presteren door de faalangst onder hun niveau. Dat bevestigt hun angst dat ze het niet kunnen, waardoor ze bij een volgende toets nog meer last hebben van faalangst.

Faalangst is niet de schuld van de docent en ook niet van de ouders, hoewel gezinsinvloeden wel mee kunnen spelen. Ouders die toen ze zelf op school zaten goedbedoelde opmerkingen meekregen als ‘doe goed je best’, geven dit soms zonder dat ze het zelf in de gaten hebben door aan hun eigen kinderen.

78% van de scholen biedt inmiddels faalangsttrainingen aan. Daar leren leerlingen beter om te gaan met hun angst en krijgen ze b.v. ademhalings- en ontspanningsoefeningen. En ze leren om zich wat assertiever op te stellen en werken aan een positief zelfbeeld.

5 Tips om beter om te gaan met leerlingen die last hebben van faalangst:

  1. Waardeer niet alleen de prestaties, maar vooral de inspanningen van de leerling.
  2. Niemand is perfect, fouten maken mag, ook op school.
  3. Stem je verwachtingen af op de capaciteiten van je leerling. Permanent op je tenen lopen is niet goed en legt teveel druk op een leerling.
  4. Vergelijk de prestaties van een leerling niet altijd met die van anderen
  5. Op www.faalangst.nl is een faalangstkaart te downloaden met 15 do’s en don’ts die leerlingen kunnen gebruiken bij de voorbereidingen op examens. Docenten kunnen het thema faalangst aan de hand van deze kaart ook bespreekbaar maken in de klas.

Op 9 april a.s. organiseren wij een studiedag Prestatiedruk bij leerlingen in VO en MBO in Utrecht. Klik hier voor het volledige programma Studiedag Prestatiedruk bij leerlingen

Bronnen
 jmouders.nl 19/6/2018
 www.faalangst.nl