Laat studenten ook zelf problemen aanpakken!

Tijdens de coronacrisis stond het mentale welzijn van veel studenten onder druk. Ze voelden zich vaak machteloos en nauwelijks vertegenwoordigd richting de overheid als het ging om het coronabeleid en de effecten daarvan op hun welzijn. In de tweede coronagolf van september 2020 besloot een groep studenten uit Leiden, Delft en Utrecht dat het anders moest en startte Lieve Mark, een initiatief voor en door studenten.

Duizenden studenten vulden hun laagdrempelige enquêtes over studentenwelzijn in en zorgden daarmee voor de noodzakelijke aandacht voor gedaald welzijn, fors toegenomen drugsgebruik en gedaald politiek vertrouwen onder studenten.  Mede hierdoor konden de introductieweken voor studenten in heel Nederland in de zomer van 2021 doorgaan.

Hoe kunnen we studentenbetrokkenheid nog meer verbeteren?
Door studenten te activeren als burger voor de maatschappij. Daarom richt Lieve Mark zich nu op het vergroten van inspraak van studenten in alle studentensteden. Inmiddels hebben 8 studentensteden al een student-ambtenaar aangesteld: een betaalde functie voor een aantal uren per week. Zo worden de belangen van studenten beter vertegenwoordigd in het lokale gemeentebeleid. En door samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en studenten te verbeteren, ontstaan er ook kansen voor studenteninitiatieven die niet altijd aan de formele regels voldoen maar wel heel effectief zijn, zoals Frisse gedachtes.

Waarom komen volgens Lieve Mark veel studenten niet meer naar fysieke colleges terwijl dat nu wel gewoon weer mag en kan?
Veel studenten groeien op met het idee dat studeren vooral gaat over kennis stampen en presteren op toetsingsmomenten. En dat kun je net zo goed thuis doen, denken ze dan al snel. Die wens was er al voor corona en is sindsdien alleen maar groter geworden. En met online onderwijs wordt thuis studeren steeds makkelijker. Maar studeren is natuurlijk meer dan uit boeken leren en tentamens maken. Het gaat ook over persoonlijke ontwikkeling, inspiratie en betrokken docenten…

Meer weten over Lieve Mark? Klik hier

En studenten van Lieve Mark werken ook mee aan de studiedag Lege collegezalen op 11 oktober a.s. in Utrecht!