Hoe ver gaat de zorgplicht van een onderwijsinstelling?

De Erasmus universiteit is het nieuwe studiejaar gestart met een speciaal plan gericht op studentenwelzijn. Volgens rector Rutger Engels zijn studenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun welzijn maar betekent dat niet dat je als onderwijsinstelling niet ook een zorgplicht hebt.

Engels realiseert zich dat studeren soms pittig kan zijn: studenten moet veel ballen tegelijk in de lucht houden. Het is vaak niet alleen de studie, bijbaantjes en sociale activiteiten kosten ook tijd. En het leenstelsel staat momenteel politiek weliswaar weer ter discussie, het geeft veel studenten nog steeds financiële kopzorgen. Daar komt nog eens bij dat veel studenten behoorlijk perfectionistisch zijn, ook dat is een valkuil.

Als instelling moet je studenten dus leren omgaan met stress, want stress hoort gewoon bij het leven.

Maar de huidige generatie studenten is vrij beschermd opgevoed en denkt vaak dat je kunt worden wat je wilt als je maar hard genoeg werkt, m.a.w. er wordt vaak gedacht dat het leven maakbaar is. Maar dat is slechts in beperkte mate het geval en bovendien is er ook nog zoiets als talent.

Het plan van Erasmus behelst o.m. een studentenhuiskamer waar studenten gewoon  binnen kunnen lopen voor een praatje met andere studenten of met een hulpverlener als dat nodig is. En de universiteit zet in op een intensievere samenwerking met het Erasmus MC zodat studenten met forse psychische problemen daar sneller terecht kunnen op de afdeling psychiatrie.

Daarnaast wordt er een online gezondheidsprogramma opgezet om bewustwording te creëren en studenten te leren omgaan met stress. En er komen extra psychologen bij.

Engels vindt het vooral belangrijk dat het thema mentale gezondheid bespreekbaar wordt en er geen taboe meer op rust zoals veel studenten dat nu nog wel ervaren. Dat het  normaal wordt gevonden dat je een keer naar een psycholoog stapt als je het moeilijk hebt.

Op 8 oktober 2019 vindt in Utrecht een studiedag plaats waar dit thema ook aan de orde komt:
Studiedag Studenten en Prestatiedruk

Erasmus magazine 2/9/2019