meisje wat last heeft van prestatiedruk

Hoe stevig staan uw eindexamen leerlingen eigenlijk in hun schoenen?

De helft van alle studenten kampt met angst en depressie. Vooral in het eerste studiejaar is de druk om te presteren hoog. Opeens staan ze overal alleen voor. Jolien Dopmeijer, is onderzoeker bij Hogeschool Windesheim. Sinds 2012 doet zij onderzoek naar het psychische welbevinden van studenten van deze hogeschool en de cijfers zijn erg verontrustend. Zo heeft één op de vier studenten burn-out klachten en heeft de helft van hen last van angsten en somberheid. En bijna 70% ervaart vaak tot zeer vaak prestatiedruk. Hoe stevig staat een student die net van de middelbare school of het mbo komt eigenlijk in zijn of haar schoenen?
Jolien pleit ervoor dat er op alle onderwijsniveau’s meer aandacht komt voor persoonsvorming en levensvaardigheden.

Gaan uw leerlingen of mbo-studenten ook gebukt onder prestatiedruk?
Kom dan naar de studiedag over dit onderwerp op 9 april a.s. in Utrecht
Studiedag Prestatiedruk bij leerlingen