Hoe motiveer je leerlingen in coronatijd?

Meer aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling helpt daarbij!

Veel scholen zien op tegen de heropening na de kerstvakantie. De sfeer tussen leerlingen heeft vaak geleden onder de wekenlange schoolsluiting. Het aantal leerlingen met mentale klachten neemt toe en dat heeft  gevolgen voor de groepsdynamiek, zowel in als buiten de klas. Vaak is er sprake van aanhoudende onrust in de klas. Het lijkt alsof de fase waarin de groepsregels worden bepaald – normaal een fase aan het begin van een nieuw schooljaar – maar niet ophoudt. Door de lockdowns ontstaat er maar moeilijk sociale cohesie in een klas. Jeugd- en schoolpsychologen behandelen steeds vaker jongeren met depressieklachten. Wat opvalt is dat deze pubers in de regel te weinig sociale activiteiten ondernemen,  te weinig bewegen en zich nutteloos voelen. En het middelengebruik onder jongeren lijkt ook toe te nemen.

Wat te doen?
Al vanaf de conceptie is ons brein in ontwikkeling. Het gaat van het achterhoofd naar de voorkant steeds meer aan. De prefrontale cortex – waar de zaken worden geregeld die je nodig hebt om als mens te kunnen functioneren – komt als laatste aan de beurt. Daar ontwikkelen zich dus de sociaal emotionele vaardigheden of levensvaardigheden als sociaal gedrag, planning, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en motivatie.
Sinds corona moeten scholieren zich thuis op de laptop redden met minder fysieke begeleiding van school. Ze moeten nog steeds hun vakken halen, begrijpen, plannen en zichzelf motiveren. Met online onderwijs is dat allemaal veel ingewikkelder en moet je mentaal  behoorlijk stevig in je schoenen staan om gemotiveerd te blijven!
Het is daarom raadzaam dat scholen meer investeren in hun relatie met leerlingen en hen beter begeleiden bij de ontwikkeling van deze levensvaardigheden. Want voorlopig blijft corona nog wel even onder ons.

Wil je meer weten over het ontwikkelen van levensvaardigheden bij jongeren?
Carolien Gravesteijn, doet hier als lector aan de Hogeschool Leiden onderzoek naar. Hier vind je meer informatie over haar onderzoek.
En Carolien spreekt over levensvaardigheden op de studiedag Veerkracht & weerbaarheid bij leerlingen en studenten, die 14 april as. online en fysiek plaatsvindt in Amersfoort.

Bronnen: Volkskrant 3/1/2022
HP De Tijd 17 /5/2021