Hans Thijssen spreker prestatiedruk bij studenten

Hoe leer je studenten wat geluk is?

De hogeschool en universiteit zijn van oudsher ook een plaats van debat en vorming, een plek waar je als student meer zicht krijgt op je eigen ontwikkeling en je maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Daarom komt er ook in het academisch onderwijs steeds meer aandacht voor welbevinden en geluk. Een aantal universiteiten biedt al cursussen aan over the science of happiness. Geluk is niet alleen een populair thema onder studenten. Het is ook een belangrijke taak voor universiteiten om de wetenschappelijke kennis over dit thema te verspreiden. De Radboud Universiteit heeft inmiddels een expertisecentrum opgericht, het Radboud Platform voor Geluk. Het platform houdt zich o.a. bezig met de verschillende opvattingen over welbevinden, geluk of kwaliteit van leven die in omloop zijn. En het verenigt kennis en expertise op de drie grote domeinen die van invloed zijn op persoonlijk en maatschappelijk geluk: omstandigheden, biologische factoren en persoonlijke vaardigheden.

In dat kader heeft de universiteit ook een cursus Gelukkig leven ontwikkeld voor studenten. Studenten maken tijdens tien colleges van verschillende hoogleraren kennis met recente wetenschappelijke inzichten over de factoren die een rol spelen bij een gelukkig leven: sociaaleconomische omstandigheden, genetische en neurologische factoren en persoonlijke vaardigheden om op de juiste wijze met lastige situaties in het leven om te gaan.

Eén van de betrokken hoogleraren die zich heeft gespecialiseerd in geluk is Prof. Dr. Hans Thijssen. Hans Thijssen is één van de sprekers op de studiemiddag Prestatiedruk bij studenten op 20 november en 29 januari a.s. Utrecht.