Kees Boele spreker prestatiedruk bij studenten

Het is tijd om te vertragen…

Vorig jaar verruilde Kees Boele na 7 jaar de grote Hogeschool Arnhem Nijmegen voor de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam-Groningen. Hij is van mening dat schaalgrootte van een onderwijsinstelling niet erg bevorderlijk is voor de zorg voor de ziel van de student. Er wordt over het onderwijs erg economisch en bedrijfsmatig gedacht: studenten zijn klanten en het gaat vooral over studierendement, productiviteit en vraagfinanciering. Het onderwijs staat in dienst van de economie en arbeidsmarkt en kan daarbij niet achterblijven.

Inmiddels kampt de helft van alle studenten met stress en heeft zo’n 20 % last van eenzaamheid. Het is dus tijd om te vertragen en meer aandacht te hebben voor de ziel en binnenkant van de student. Instellingen moeten meer aandacht besteden aan persoonsvorming, ook als dat leidt tot studievertraging.

Bovendien is het maar de vraag of de huidige arbeidsmarkt nog wel op zoek is naar afgestudeerden met topcijfers van een beroepsopleiding. Veel bedrijven zijn vooral op zoek naar persoonlijkheden. Naar mensen die stevig in hun schoenen staan en persoonlijk leiderschap tonen. Die weten wat ze willen en kunnen, en op basis daarvan weloverwogen keuzes kunnen maken.

Het is begrijpelijk dat hogescholen oog hebben voor studentenaantallen, maar ze hebben ook een maatschappelijke opdracht. Niet studiesucces moet het uitgangspunt zijn, maar studentsucces. Het idee dat een student een klant is die zelfbewust zijn leven en studie regisseert, is een utopie. Het suggereert dat het leven maakbaar is en dat de student zelf altijd verantwoordelijk is voor zijn succes. Maar niet iedereen kan dat, en we moeten allemaal kunnen falen.

Kees Boele is één van de sprekers op het middagsymposium Persoonlijk leiderschap van studenten, op 2 december as. in Amersfoort!

Bron:
Science Guide 11 maart 2020