Studeren is meer dan alleen goede cijfers halen!

Onderzoeken naar studentenwelzijn tonen aan dat veel studenten last hebben van eenzaamheid, ondanks of misschien juist dankzij de vele digitale vrienden die veel van hen hebben. Drie tot 10 procent van de jongeren heeft last van chronische eenzaamheid, en dit is natuurlijk van invloed op hun school- en studieprestaties. Hier ligt een opdracht voor het onderwijs. Onderzoek laat nl. ook zien dat je thuis voelen bij je opleiding en erbij horen belangrijke indicatoren voor studiesucces zijn.

Volgens Ellen Klatter, lector studiesucces bij de Hogeschool Rotterdam wordt het hedendaagse onderwijs gedreven door wettelijke kaders en leidt het tot output die meetbaar en schaalbaar is. Docenten staan niet meer stil bij de vraag naar het waarom en waartoe van onderwijs. Het draait niet om de persoon van de student, maar om cognitieve uitkomsten en de plaats van de school op benchmark-lijsten. En weinig is onpersoonlijker dan cijfers.

Ellen Klatter is key-note spreker op de studiedag #Feel Connected, 21 januari a.s. in Utrecht.

Het onderzoek van Ellen bij Hogeschool Rotterdam draait om de vraag welke onderwijs- en persoonsfactoren  een bepalende rol spelen bij het studiesucces van studenten. Voor studiesucces is binding en betrokkenheid van docenten bij hun studenten vanuit de inhoud een vereiste. Dat vraagt nogal wat van de pedagogische en didactische vaardigheden van een docent.

In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het aantal studenten dat in het eerste jaar uitvalt en na vijf jaar de studie heeft afgerond. Het gaat ook over de cognitieve ontwikkeling, de maatschappelijke betrokkenheid gedurende de studie en het persoonlijk welbevinden tot het moment van afstuderen. Ellen Klatter hoopt met het onderzoek een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de instroom, binding, doorstroom, vorming, studiesucces en carrièreperspectief van de Rotterdamse populatie in het hoger beroepsonderwijs.

Wil je meer weten? Kom dan ook luisteren naar Ellen op 21 januari 2020 tijdens de studiedag #Feel Connected.


Bronnen:

Hogeschoolrotterdam.nl
Science Guide 2 feb 2015