Eenzaamheid en prestatiedruk zijn belangrijke voorspellers van een burn-out

Recent onderzoek van het CBS toont aan dat 75% van de studenten niet tevreden is met zijn of haar sociale leven en soms eenzaam is. Een enquête van de Radboud Universiteit Nijmegen uit 2017 naar studentenwelzijn liet zien dat één op de vijf studenten last heeft van eenzaamheid.

Hoe kan dat?
Verontrustende cijfers en dat terwijl je studententijd de mooiste tijd van je leven hoort te zijn. Hoe kan dat? Eenzaamheid gaat vaak samen met belangrijke levensgebeurtenissen en gaan studeren is natuurlijk ook zo’n gebeurtenis: je gaat uit huis, begint opnieuw in een andere stad waar je niemand kent. Je moet zelfstandig een nieuw leven opbouwen. Daardoor kun je je al snel verloren voelen in een grote stad. Jongeren die het ook op de middelbare school moeilijk vonden om vrienden te maken, lopen het grootste risico op eenzaamheid.

Wat houdt eenzaamheid bij studenten in?
Eenzaamheid bij studenten wordt vaak niet herkend, er rust nog een taboe op. Meestal komt eenzaamheid pas naar voren nadat andere problemen zich hebben aangediend zoals psychische klachten of een te hoge studiedruk. Bovendien hebben studenten vaak veel mensen om zich heen en zien ze er niet eenzaam uit. Eenzaamheid bij deze groep heeft dan ook vooral te maken met het gebrek aan iemand waar ze een echt gesprek mee kunnen voeren. Oppervlakkige contacten zijn er meer dan genoeg, sociale media spelen daar ook een rol in. Die leggen bovendien de relatiestandaard veel te hoog: iedereen is zinvol en succesvol bezig op Linkedin en Facebook. Veel studenten zijn tegenwoordig zo druk bezig met hun CV dat ze eigenlijk geen tijd meer hebben voor echt diepgaand contact. Zelfs in hun vrije tijd werken ze aan hun toekomstige carrière: een bestuursfunctie voegt wat toe, een avond in de kroeg niet. Alle tijd die er is, moet efficiënt worden ingevuld. Er is geen ruimte meer voor ongedwongen persoonlijk contact, wat rondhangen met vrienden.

Ook bij Hogeschool Windesheim heeft 34% van de studenten wel eens last van eenzaamheid. Jolien Dopmeijer, docent en onderzoeker aan deze hogeschool is van mening dat we als maatschappij zelf eenzaamheid creëren doordat deze zo individualistisch en prestatiegericht is. Dopmeijer doet ook onderzoek naar voorspellers van een burn-out, die zijn er: eenzaamheid, je niet thuis voelen en prestatiedruk. Ze zou daarom graag zien dat er in het onderwijs meer aandacht komt voor de persoonlijke ontwikkeling van de student en bij voorkeur nog vroeger in de schoolcarrière. Want 75% van de psychische problemen wordt gevormd voor het 24ste levensjaar.

Wil je meer weten over de relatie tussen studiesucces en het gevoel erbij te horen?
Kom dan ook naar de studiedag #Feel Connected op 21 januari a.s. in Utrecht!

Bronnen:
volzin.nu 9 sept. 2019
Commen.nl 9 jan. 2019
RTV Oost 7 okt. 2019
Trouw 13 nov 2019