Concert met zicht op podium

Een perfect leven…

De Jellinekkliniek doet sinds de jaren negentig samen met Ton Nabben (als criminoloog verbonden aan de UvA) onderzoek naar het drugsgebruik in Amsterdam. Elke vier jaar worden 500 respondenten uit de uitgaanswereld – meestal twintigers – gevraagd naar hun middelengebruik en twee keer per jaar worden er gesprekken gevoerd met 25 ‘insiders’ uit het nachtleven.

Het Amsterdamse drugsgebruik is in de loop der jaren sterk veranderd. Feesten is tegenwoordig geprofessionaliseerd en gereguleerd. De huidige generatie drugsgebruikers is vaak hoogopgeleid, student of recent afgestudeerd en net aan het werk. Deze generatie wil alles optimaal doen: optimaal studeren of werken, optimaal sporten of op vakantie maar ook optimaal feesten en drugs gebruiken. Was de drugsgebruiker vroeger een junk, tegenwoordig is het een gewone consument die risicogedrag incalculeert. Voor veel jongeren zijn drugs een onderdeel van hun levensstijl geworden.

Het drugsgebruik wordt strak gepland: een dag voor de sportschool wordt er niets gebruikt, en tijdens tentamens ook niet. Deze generatie feestgangers bestaat uit agenda-hedonisten. Volgens onderzoeker Nabben wordt het plannen door jongeren versterkt door social media. Iedereen denkt na over wat hij of zij doet in het weekend en hoe en met wie dat moet worden gedeeld. Ze hebben veel last van prestatiedruk, op het werk, tijdens de studie, in de sportschool. Ze moeten veel vrienden hebben en er altijd geweldig uitzien. De fear of missing out is enorm. Het lijkt alsof deze generatie jongeren alles onder controle heeft, maar helaas zijn drugs voor hen vooral een manier om te ontsnappen aan de dagelijkse stress.

Vrij Nederland 29/3/2018

Menu