Echt betrokken zijn bij je studenten: vaak is niets doen beter dan iets doen…

Een grondhouding van aandachtige betrokkenheid daagt en nodigt studenten uit om te oefenen met het op een volwassen manier omgaan met de eigen vrijheid. Lisette Bastiaansen promoveerde begin dit jaar op dit thema. Hoe, wanneer, waarom en in welke vorm ben je als docent echt betrokken bij je studenten? Hoe belangrijk is aandachtige betrokkenheid voor docenten, gezien vanuit hun persoonlijke opvattingen over professionaliteit? En hoeveel ruimte heb je überhaupt om die betrokkenheid ook daadwerkelijk vorm te geven?Aandachtig betrokkenheid van docenten bestaat volgens Bastiaansen in de basis uit drie aandachtsbewegingen:
– aandachtig zijn (een binnenkomende beweging)
– aanwezig zijn (een innerlijke beweging)
– betrokken zijn (een uitgaande beweging).
Deze drie bewegingen vormen samen de pedagogische grondhouding van docenten.

Het onderzoek van Bastiaansen toont aan dat aandachtige betrokkenheid zich in de onderwijspraktijk subtiel manifesteert. Het bestaat eigenlijk meer uit niets doen dan iets doen en is gebouwd op vertrouwen.  Werkelijke aandacht vraagt niet om het inrichten van speciale coachingsuren of iets dergelijks. Het kan gewoon via de lesinhoud lopen, via een goed diepgaand gesprek bijvoorbeeld. Of via kleine momenten in de gang of na een college. Het laat zich niet vastleggen in protocollen en vraagt om permanent onderhoud. Voor een docent is support van de leidinggevende van groot belang voor het verder ontwikkelen van deze grondhouding.

Het thema Aandachtige betrokkenheid komt aan de orde op onze studiemiddag Lege collegezalen, 11 oktober as. in Utrecht.
Het proefschrift van Lisette Bastiaansen is inmiddels ook in boekvorm uitgegeven.

Bronnen:
UVH.nl 6 jan 2022
Beroepseer.nl 12 april 2022