De tijd van je leven, hoezo…?

Eenzaamheid treft niet alleen ouderen: ook veel jongeren voelen zich alleen.
Volgens Gerine Lodder, universitair docent ontwikkelingspsychologie aan Tilburg University heeft tussen de 3 en 10 procent van de jongeren last van chronische eenzaamheid, wat natuurlijk enorm van invloed is op je fysieke en mentale welbevinden.
Chronische eenzaamheid kan leiden tot depressies en slaapproblemen maar ook tot problemen op school of tijdens de studie. Je kunt je eenzaam voelen omdat je zelf niet erg sociaal vaardig bent, maar het kan ook zijn dat je weinig toegang hebt tot een sociale omgeving. Vooral bij jongeren is eenzaamheid  vaak geen zichtbaar probleem, dat maakt het lastiger om het aan te pakken.

Uit een welzijnsenquête van de Radboud Universiteit in Nijmegen bleek twee jaar geleden dat eenzaamheid ook onder hun studenten speelde: één op de vijf studenten gaf aan zich heel eenzaam te voelen.

Volgens de universitaire studentenraad (USR) komt dat o.m. door de universiteitscultuur, die is nogal individualistisch. Iedereen doet zijn eigen ding. Als je als student op kamers gaat, sta je er toch alleen voor, sommige studenten redden het dan gewoon niet. Ook studentenverenigingen kunnen heel gesloten zijn, als er eenmaal een vriendencultuur is ontstaan, kan de drempel om je ook aan te sluiten erg hoog zijn.

De universiteit heeft het initiatief om iets tegen eenzaamheid te doen in eerste instantie bij de studenten zelf neergelegd. Zo organiseert de USR wekelijks een communitytafel om studenten persoonlijk met elkaar in contact te brengen. Daardoor realiseren ze zich dat ze niet de enigen zijn en dat het oké is om je soms eenzaam te voelen. Want er rust toch vaak een soort taboe op eenzaamheid tijdens de studietijd. Dat moet immers de tijd van je leven zijn en die indruk wordt nog eens versterkt als je je mede-studenten op sociale media voorbij ziet komen…

Daarnaast gaat de USR in gesprek met verenigingen, over de vraag hoe ze inclusiever en toegankelijker kunnen worden. Want er moet een omslag worden gemaakt van een individualistische studiecultuur naar collectief denken.

Op 8 oktober 2019 vindt in Utrecht een studiedag plaats waar dit thema ook aan de orde komt:
Studiedag Studenten en Prestatiedruk

NOS.nl  18/8/2019
Voxweb.nl 21/5/2019