studerend lerend meisje met schrift en laptop en mobiel

Blended Learning: wat vinden studenten en docenten er nu zelf van?

Na corona hadden zes instellingen in het hoger onderwijs behoefte aan een evaluatie en antwoord op de vraag wat het onderwijs nu kan leren van de coronaperiode: Breda University of Applied Science, HAS, NHL Stenden en de Radboud Universiteit, TU Delft en Vrije Universiteit. Er werd onderzoek gedaan onder 1500 studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen. Resultaat van dit onderzoek is het rapport  De Toekomst van Blended Onderwijs is gestart

Een meerderheid van de studenten blijkt een deel van hun onderwijs graag online te volgen en vindt 35% tot 45% onderwijs op afstand ideaal. Maar de meningen zijn wel verdeeld: een kwart van de studenten wil liever helemaal geen online onderwijs, terwijl er ook een groep is die wel 60% tot 80% online onderwijs zou willen volgen.

Verder is er meer enthousiasme over online lessen dan online toetsen. Gemiddeld gezien geven studenten aan tussen de 25% en 45% van de toetsen op afstand te willen maken. Maar tegelijkertijd wil maar liefst 40% helemaal geen online toetsen.

Ook docenten geloven wel in online onderwijs maar dat vraagt dan wel om een goede thuiswerkplek. En de juiste digitale middelen, beter afgestemde roosters en de tijd en training om je nieuwe onderwijsvormen eigen te maken zijn punten van aandacht.

Zeker is dat het onderwijs zich moet voorbereiden op een blended toekomst. En dan gaat het niet alleen om online en offline maar bv. ook over wat doe je in een groep en wat doe je individueel. In de juiste combinatie verrijk je de leerervaring van een student. En activerende en motiverende strategieën plus het optimaliseren van interactie met behulp van ICT spelen dan een belangrijke rol.

Maar wat is nu de beste blend en hoe ontwerp je die? Dit is het thema van de cursus Blended Learning die wij 8 november a.s. organiseren met Barend Last, expert op het gebied van blended leren en auteur van het in 2021 verschenen boek Blended learning en onderwijsontwerp. Van theorie naar praktijk’.

Bronnen: Turner.nl